logo-knooppuntkerkenenarmoedespacer-100x5Knooppunt Kerken en Armoede

 • 3-sliide
 • 5-slide
 • 7-slide
 • 4-slide
 • 8-slide
 • 2-slide
 • 1-slide

Symposium Voor Waardigheid en Gerechtigheid

Door Hub Crijns

Herman Noordegraaf is hoogleraar Diaconaat aan de Protestantse Theologische Universiteit op de bijzondere leerstoel namens de Stichting Rotterdam. Diaconale lezingen en onderzoeken kunt u vinden op de site van de Stichting Rotterdam: https://www.stichtingrotterdam.nl/nl/lezingen-downloads
Herman Noordegraaf heeft dit jaar de pensioenleeftijd bereikt en op 11 juni is van hem afscheid genomen in een druk bezocht symposium in het auditorium van de Vrije Universiteit te Amsterdam.
Geen afscheidsspeech van de met emeritaat gaande hoogleraar, maar met professionals uit kerk en samenleving zijn enkele hedendaagse diaconale kwesties besproken in relatie tot achtereenvolgens politiek, zorg en kerk. Wat betekent ‘kritische participatie’ als diaconale houding; hoe gaan mensen met dementie om met aangevochten waardigheid; en welke diaconale structuur heeft de toekomst?

Diaconaat en politiek: over participatie

Een belangrijke ontwikkeling waar het diaconaat de afgelopen decennia mee te maken heeft gekregen is de verschuiving van de verzorgingsstaat via bezuinigingen en decentralisatie naar de participatiesamenleving. Wat is er positief aan die participatiesamenleving en aan termen als ‘eigen kracht’? Welke aspecten van de participatiesamenleving zijn waardevol voor het diaconaat? Waar moet juist kritiek geoefend worden? Kortom, hoe gaan we om met kritische participatie. Herman Noordegraaf geeft de aftrap voor dit onderdeel van het gesprek. Zijn korte tekst is hier te downloaden.
Vervolgens heeft Erik Borgman gereageerd met de stelling dat participatie geen keuze is, maar een feit. Dat uitgangspunt bepaalt ook diaconie. De korte tekst van Erik Borgman kunt u hier downloaden.
Er is daarna een korte discussie geweest met deelname vanuit de aanwezigen in de zaal.

Diaconaat en zorg: over aangevochten waardigheid

Diaconaat wil mensen in kwetsbare situaties waar mogelijk is zeggenschap over hun eigen leven teruggeven. Hoe gebeurt dit? Hoe wordt waardigheid bevochten en herwonnen? Paula Irik is als theoloog werkzaam in de zorg voor mensen met dementie. Haar praktijkverhaal kunt u hier downloaden.
Herman Noordegraaf reageert kort en zijn reactie rond diaconaat en Wmo is te vinden in zijn aftrap van het eerste blok over diaconaat en politiek, dat u hier ook kunt downloaden.
Er is daarna een korte discussie geweest met deelname vanuit de aanwezigen in de zaal.

Diaconaat en Kerk: over georganiseerde diaconie

Veel gemeentes krimpen, waardoor ook kerkelijke middelen onder druk komen te staan. Wat betekent dit voor het diaconale werk? Herman Noordegraaf heeft over dit alles nagedacht en komt met een concreet voorstel, dat u hier kunt downloaden. Daarna is er gereageerd door Ineke Bakker, directeur van STEK (Stichting Stad en Kerk) in Den Haag, en ds. René Reuver, scriba van de Protestantse Kerk in Nederland en natuurlijk vanuit de aanwezigen bij het afscheid.

Afscheid van Herman Noordegraaf

Na het symposium over de verschillende invalshoeken voor diaconaat werd afscheid genomen van Herman Noordegraaf met een aantal toespraken.
Er zijn vijf sprekers geweest, die elk een bepaalde groep vertegenwoordigen.

 • Hans de Waal heeft namens de studenten en promovendi gesproken.
 • Prof. Henk de Roest namens collega’s en hij biedt aan Herman Noordegraaf een schilderij en boek aan van het Lam in de kerk te Schiedam. Voor wie er meer over wil weten: http://groteofsintjanskerkschiedam.nl/het-lam-gods/
 • Drs. R. Rijnbende, voorzitter van het bestuur Stichting Rotterdam.
 • Prof. Mechteld Jansen, rector van de Protestantse Theologische Universiteit.
 • Hub Crijns namens de kerken en velen in het diaconale werk.
  Klik hier om zijn speech te downloaden.

Hub Crijns is lid Stuurgroep Knooppunt Kerken en Armoede