logo-knooppuntkerkenenarmoedespacer-100x5Knooppunt Kerken en Armoede

  • 8-slide
  • 4-slide
  • 1-slide
  • 3-sliide
  • 7-slide
  • 2-slide
  • 5-slide

Geloven in mensen

De werkconferentie over armoede en schulden

Op zaterdag 26 januari kwamen ruim 350 kerkelijke vrijwilligers samen op de Werkconferentie Armoede en Schulden in Ede. Diakenen, vrijwilligers en voorgangers vanuit het brede spectrum van kerkelijk Nederland. Niet alleen vanuit de Rooms-Katholieke Kerk en de Protestantse Kerk Nederland, maar ook vanuit vele andere , zoals het Leger des Heils, de Nederlands Gereformeerde Kerken, en evangelische gemeenten. Het werd een boeiende conferentie.

Tijdens het hoofdprogramma schetste Cok Vrooman, bijzonder hoogleraar Sociale Zekerheid en Participatie aan de Universiteit Utrecht en wetenschappelijk strateeg bij het Sociaal en Cultureel Planbureau, de actuele ontwikkelingen van armoede in Nederland.

Zo zijn er meer werkende armen in Nederland, en lopen zelfstandigen zonder personeel, of mensen met een minimumloon, zoals schoonmakers, horecapersoneel of sportinstructeurs, hoog risico om in armoede terecht te komen. Dit geldt ook voor kunstenaars, auteurs en journalisten

Daarnaast was ds Dick Couvée van de Rotterdamse Pauluskerk één van de hoofdsprekers. Hij benoemde dat hij het onverteerbaar vindt dat in Nederland zoiets bestaat als een voedselbank. ‘Nederland staat op plek veertien van de rijkste landen ter wereld. In Rotterdam werd onlangs nota bene de vierde gaarkeuken geopend, waar mensen die niet kunnen rondkomen een gezonde maaltijd kunnen krijgen. Dat is – sorry dat ik het zo zeg – een bloody shame, een grove schande.’

De samenleving schiet tekort, zei Couvée, en dus moeten kerken de armen bijstaan. ‘Armen hebben van de kerk barmhartigheid nodig. Zorg dat je er als diaconie bent voor mensen die niet of moeizaam terechtkunnen bij instanties. Dat is gewoon je christenplicht.’ Maar dat is niet het enige waartoe Couvée oproept. ‘Kerken kunnen nog veel meer doen om te zorgen dat  het systeem verandert. Ze moeten armen helpen waar geen helper is, en tegelijk protesteren. De wetten en regels zijn nu zo ingericht dat ze onrechtvaardig uitpakken. De overheid daarop aanspreken, is een vorm van gerechtigheid. Voor mij hoort dat bij de essentie van kerk-zijn.’

Don Ceder, raadslid en advocaat in Amsterdam vulde hierop aan dat het beter is als kerken dit goed georganiseerd te doen en niet alleen hierin te opereren. Tegelijk is het goed om als kerk je onafhankelijke rol te houden en dat overheden zich niet bemoeien met particuliere initiatieven.

Drie praktijkvoorbeelden, gebracht door Bettelies Westerbeek, pionier in Moerwijk, Hester Oosterbroek van Kerk in in Actie en Hub Vossen, voorzitter SchuldHulpMaatje Parkstad vanuit bisdom Roermond, lieten zien dat vooral de realiteit van mensen in armoede en / of met schulden leidend is hun werk. Het draait om het opbouwen van vertrouwen, veel geduld, langdurig optrekken met betrokkenen om uit te zoeken wat nodig is om de situatie leefbaarder te maken, zoals een project ‘vakantietas’ en een ‘buurttuin’.

De deelnemers konden twee keer meedoen aan een workshop, en hadden daarbij de keuze uit 25 mogelijkheden. De workshops varieerden van het in gesprek gaan over beïnvloeding van de lokale overheid, tot praktische voorbeelden en handvatten om lokaal armoedebestrijding vorm te geven en mensen in schulden bij te staan, tot bibliodrama en Contextueel Bijbellezen.

Een groot aantal hand-outs van de workshops is te downloaden op www.geloveninmensen.nu

Klik hier om foto’s van de conferentie te bekijken.