logo-knooppuntkerkenenarmoedespacer-100x5Knooppunt Kerken en Armoede

  • 5-slide
  • 1-slide
  • 7-slide
  • 2-slide
  • 8-slide
  • 4-slide
  • 3-sliide

Archief voor september, 2018

Geloven in mensen

De werkconferentie over armoede en schulden

Zaterdag 26 januari 2019 zal in Ede de werkconferentie worden gehouden voor iedereen die zich inzet voor mensen in armoede en / of schulden vanuit een kerk, parochie, diaconie of organisatie; geïnspireerd door geloof en naastenliefde.

Dit wordt een dag vol inspiratie, ontmoeting, verrassende sprekers, praktijkvoorbeelden en tips over hoe je je betrokkenheid dichtbij mensen in nood invult. Omdat we geloven in mensen.

Ieder mens telt en is even waardevol! In het diaconale werk staat de menselijke waardigheid centraal omdat deze een fundament heeft in de Schepper zelf. Door armoede of schulden kunnen mensen hun talenten niet of onvoldoende ontwikkelen en leven zoals God dat bedoeld heeft. Het raakt ook de kwaliteit van ons samenleven, want niemand hoeft tekort te komen. We geloven dat ieder mens bedoeld is om ‘te leven in overvloed’.

Deze werkconferentie over armoede en schulden wordt georganiseerd door het Knooppunt Kerken en Armoede, Kerk in Actie, het Diaconaal Steunpunt van de GVK/NGK en SchuldHulpMaatje Nederland.

Meer informatie en aanmelding via www.geloveninmensen.nu

Schuldhulpverlening van gemeenten nog niet op orde

Nog steeds vallen te veel mensen tussentijds uit bij de gemeentelijke schuldhulpverlening. Ook krijgen zelfstandigen geen of onvoldoende hulp als zij schulden hebben. Gemeenten motiveren toewijzende en afwijzende beslissingen onvoldoende en te weinig op papier. De Nationale ombudsman, Reinier van Zutphen, ziet in zijn onderzoek ‘Een open deur? Het vervolg’ (2018/070) dat gemeenten de schuldhulpverlening verbeteren, maar heeft toch nog zorgen over de toegang daartoe. ‘Het moet sneller en beter. Uit allerlei onderzoeken blijkt dat schulden, zeker voor gezinnen met kinderen, schadelijk zijn. Gemeenten moeten zich dat aantrekken.’

Conferentie ‘Een menswaardige maatschappij zonder armoede’

23 november 2018

In een menswaardige samenleving hoeft geen mens arm te zijn. Zeker niet in een welvarend land als Nederland. Hoe kan het dat er dan toch bijna 2 miljoen mensen in Nederland arm zijn, waaronder bijna 400.000 kinderen? En wat zijn de gevolgen er van voor de samenleving? Het Christelijk Sociaal Congres (CSC) organiseert deze conferentie samen met FNV.

Met onder andere Kim Putters (SCP), Linda Voortman (Wethouder Utrecht), Ad Bergwerff (MKB Nederland), Dick Couvée (Pauluskerk), Kitty Jong (FNV), Josine Westerbeek-Huitink (CSC).

Meer informatie en aanmelden

Nieuwsbrief 2018-4 verschenen

Op 6 september is weer een nieuwe nieuwsbrief verschenen.
Met de aankondiging van de belangrijke werkconferentie die het Knooppunt samen met Kerk in Actie, het Diaconaal Steunpunt en SchuldHulpMaatje organiseert op 26 januari 2019. Inschrijven is nu al mogelijk! Hou in ieder geval de datum vrij.
Verder aankondigingen van diverse andere conferenties en bijeenkomsten, mooie materialen en voorbeelden van plaatselijke activiteiten tegen armoede in Nederland.

Klik hier om de nieuwsbrief te lezen.

Handreiking Voorkomen Huisuitzettingen

Publicatie Eropaf!

‘Eropaf!’ publiceert een vernieuwde editie van de Handreiking Voorkomen Huisuitzettingen. In deze nieuwe editie extra aandacht aan de situatie van gezinnen. Voor kinderen kan een uitzetting ontwrichtende gevolgen hebben. Ook de sociaal-maatschappelijke schade van een ontruiming is hoog. De handreiking bundelt Inzichten en vernieuwende praktijken rondom preventie en interventie in elke fase. De blik is in het bijzonder gericht op huurachterstanden en huisuitzettingen, maar het gaat ook over preventie, vroegsignalering en tweede-kans beleid. Over schuldhulpverlening en over zelf je schulden regelen. Over bewindvoering, incassopraktijken en het werk van deurwaarders.

Lees meer

Download de handreiking

Moneyfit

Verbeterde aanpak om jongeren met schulden te bereiken

Wat goed gaat, kan altijd nog beter. Daarom heeft Moneyfit (voorheen SchuldHulpMaatje Jong) in 2017 in Den Haag, Haarlem, Utrecht en Zwolle een pilot gedraaid om te kijken hoe we jongvolwassenen nog beter kunnen ondersteunen bij het voorkomen en oplossen van schulden. De vier locaties hebben uitgebreid geprobeerd welke initiatieven het meest geschikt zijn om met jongeren in contact te komen. Met de jongerenmaatjes samen hebben we bovendien gewerkt aan verbetering van de toerusting van deze gespecialiseerde vrijwilligers. Het project leverde een bruikbare lijst van aanbevelingen op.

Lees meer