logo-knooppuntkerkenenarmoedespacer-100x5Knooppunt Kerken en Armoede

  • 1-slide
  • 7-slide
  • 2-slide
  • 4-slide
  • 5-slide
  • 8-slide
  • 3-sliide

Samen tegen armoede – literatuur en webadressen

Literatuur en webadressen

Literatuur

In deze literatuurlijst zijn boeken en handreikingen verzameld rond diaconie en armoede, die enerzijds veel theoretische achtergronden geven en anderzijds praktische tips.

Bie, P. de, Crijns, H., Osendarp, P. (red), e.a, Eerste Hulp Bij Schulden, Over schuldhulpverlening en de kerken, Kerk in Actie, Utrecht en Werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA, ’s-Hertogenbosch, 2009.

Bie, P. de, Crijns, H., Crutzen, O., Floor, M., Noordegraaf, H., Linden L. van der, Poel, D.J., Rolfes, H., Vlist, C. van der, e.a., Armoede in Nederland 2016 – Onderzoek naar hulpverlening door diaconieën, parochiële caritasinstellingen en andere kerkelijke organisaties in Nederland, Knooppunt Kerken en Armoede, Utrecht 2016.

Bie, P. de, Crijns, H., Floor, M., e.a., ‘Betrokkenheid troef – inspirerende diaconale initiatieven tegen armoede in Nederland’, Knooppunt Kerken en Armoede, Utrecht, 2016.

Crijns, H., Elhorst, W., Robbers-van Berkel, P., Miedema, L., Noordegraaf, H., Panne E. van der, en Stoppels, S., (red.), e.a., Barmhartigheid en gerechtigheid, Handboek Diaconiewetenschap, Kok, Kampen, en DISK Amsterdam, 2004; 2005-2.

Crijns, H., Hogema, E., Miedema, L., Noordegraaf, N., Robbers-Berkel, P. van Well, H. van, Wissink, J., Arts-Honselaar, H., (red.), e.a., Diaconie in beweging. Handboek Diaconiewetenschap, Kok, Utrecht en DISK ’s-Hertogenbosch, 2011.

Crijns, H., Hoekstra, T., Jonkers, J., en Schouten, J., Arbeid, zin en geloof. Handboek Arbeid en Kerk, Kok, Kampen en Landelijk bureau DISK, ’s-Hertogenbosch, 2006.

Driessens, K. en Regenmortel, T. van, Bind-Kracht in armoede, Leefwereld en hulpverlening, (boek 1), Lannoo/Campus, 2006.

Geluk. M., en Peters. A. (red.), Diaconaat, hoe doe je dat? Handvatten voor startende diakenen, Zoetermeer 2015.

Hogema, H.A., Diaconie in tien woorden, Amsterdam 2012.

Meeuws, H., Diaconie – Van grondslagenonderzoek tot een pleidooi voor een diaconale mystagogie, proefschrift Universiteit van Tilburg, Gorinchem, Narratio, 2011.

Miedema, L., Nieuw diaconaat. Gids voor diakenen en diaconale vrijwilligers, Zoetermeer 2008.

Sengers, E., Caritas. Naastenliefde en liefde in de diaconia van de kerk, Delft 2012.

Internetadressen

Armoede, geldnood, schulden komen meestal niet alleen. Vaak is er meer aan de hand en is de beste steun en hulp breder dan het geven of ontvangen van geld. De eerst aangewezene om te overzien wat voor hulp nodig is, is het algemeen maatschappelijk werk dat in elke plaats te vinden is. Maatschappelijk werkers kunnen ook wegwijzers zijn in het Nederlandse woud aan grotere en kleinere regelingen voor mensen met een minimaal inkomen en de procedures voor schuldhulpverlening. Zijn deze wegen uitgeput, dan doe je er goed aan bij de plaatselijke caritas, parochiële caritas instelling, diaconie, diaconale werkgroep, Vincentiusvereniging of voedselbank te informeren. Met het oog op actualiteit is gekozen voor een verwijzing naar homepages. Wie adressen zoekt kan altijd onder ‘contact’ de juiste namen en adressen vinden.

www.knooppuntkerkenenarmoede.nl
Landelijk netwerk van kerken rond diaconie en armoedebestrijding. Op deze site zijn ook de digitale versies te vinden van verschillende bundels met diaconale initiatieven, zoals ‘Betrokkenheid troef’ rond armoede door het Knooppunt Kerken en Armoede, van de Ariëns Prijs voor Diaconie aartsbisdom Utrecht, de Dr. Poels Prijs Bisdom Roermond en van de Brood en Rozen Prijs voor Diaconie Bisdom Rotterdam.

www.atd-vierdewereld.nl
Beweging ATD Vierde Wereld, Springplank naar Solidair Samenleven met en voor de armsten in eigen land en de wereld.

www.cgk.nl
Diaconaal bureau ondersteunt de diaconieën/diakenen van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland.

www.cordaid.nl
De katholieke organisatie Cordaid steunt sociale organisaties in Nederland via het project COIN.

www.diaconaalsteunpunt.nl
Ondersteunt de diaconieën/diakenen van de GKv – Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) – bij hun ambtswerk.

diaconaalsteunpunt.nl/diaconie/beleid-en-organisatie/handboek-diaconie/
Voorbeeld voor een diaconaal handboek, dat per diaconie op maat te maken is.

www.diaconie.org
Het werk van de Amsterdamse diaconieën in beeld.

www.doopsgezind.nl
Algemene Doopsgezinde Sociëteit.

www.missienederland.nl
Netwerk van negen kerkgenootschappen, talrijke christelijke organisaties en plaatselijke gemeenten in Nederland.

www.justiceandpeace.nl
Rooms-katholieke mensenrechten organisatie met specialisatie op vreemdelingen en migranten.

nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_rooms-katholieke_parochies_in_Nederland
Overzicht van de rooms-katholieke parochies in Nederland.

www.kerkinactie.nl
Over diaconale initiatieven en activiteiten in de Protestantse Kerk in Nederland.

www.legerdesheils.nl
Hulpverlening Leger des Heils.

www.netwerkdak.nl
Steunpunt van inloophuizen, buurtpastoraat en drugspastoraat.

www.okkn.nl
Oud-Katholieke Kerk in Nederland.

www.raadvankerken.nl
Informatie van de Raad van Kerken in Nederland, waarin veel christelijke kerken samenwerken.

www.rkdiaconie.nl
Over diaconale initiatieven en activiteiten in rooms-katholiek Nederland.

www.remonstranten.org
Remonstrantse Broederschap.

www.steknet.nl
Het werk van de diaconieën in Den Haag in beeld.

www.stichtinghip.nl
Koppeling van vraag en aanbod door inzet van personen rond diaconie in verschillende steden.

www.stichtingpresent.nl
Diaconie door koppelen van vraag en aanbod door inzet van groepen.

www.vincentiusvereniging.nl
Vereniging van R.-K. Vincentiusverenigingen met overzicht van de lokale verenigingen.

www.cbsinuwbuurt.nl
Informatie die behulpzaam kan zijn bij het maken van een sociale kaart. Zie ook statline.cbs.nl/statweb.

digitaal.scp.nl/armoedeinkaart2016
Armoede in kaart, met veel cijfers en feiten over armoede in Nederland.

www.movisie.nl
Veel literatuurtips voor goed vrijwilligersmanagement.

www.waarstaatjegemeente.nl
Gegevens over de sociaal-economische samenstelling van de Nederlandse gemeenten.

nl.wikipedia.org/wiki/Armoedegrens
Een uitleg over de gehanteerde armoededefinities.

www.sunnederland.nl
Stichting Urgente Noden Nederland.

 

Naar startpagina handreiking ‘Samen tegen armoede’