logo-knooppuntkerkenenarmoedespacer-100x5Knooppunt Kerken en Armoede

  • 5-slide
  • 4-slide
  • 1-slide
  • 7-slide
  • 8-slide
  • 3-sliide
  • 2-slide

Knooppunt Kerken en Armoede publiceert jaarverslag

Armen? Altijd

Wie afgelopen november onze presentatie van het landelijk onderzoek ‘Kerken en armoede’ bezocht, passeerde vanzelf een flink aantal dak- en thuislozen.

Ons Knooppunt Kerken en Armoede had voor die presentatie de bovenzaal van de Rotterdamse Pauluskerk gekregen; beneden komen dagelijks tientallen dak- en thuislozen langs voor wat gezelligheid, een luisterend
oor en hulp bij zaken waar ze alleen niet uitkomen.

Hart van ons werk

Zo’n binnenkomer brengt je meteen bij het hart van ons werk”, schrijft algemeen secretaris Christien Crouwel van de Raad van Kerken in het voorwoord van het jaarverslag.

“Kerken, christelijke organisaties en hun leden reiken op allerlei manieren de hand aan kwetsbare naasten. Het afgelopen jaar hebben we als Knooppunt geprobeerd daaraan vanuit onze positie ons steentje bij te dragen.”

Mooi, relevant, nuttig

“Wat ons in 2018 en 2019 bezighield, vindt u terug in dit jaarverslag. Er zijn in die periode mooie bijeenkomsten, relevante onderzoeken en nuttige handreikingen tot stand gekomen. Met nieuwsbrieven en berichten op onze sites hielden wij u op de hoogte van lokale initiatieven. We zijn blij dat zoveel verschillende kerken en groepen elkaar al jaren weten te vinden in het Knooppunt Kerken en Armoede.”

Bijbel verbindt ons

Hoe de toekomst eruit ziet weten we niet, schrijft Crouwel. “Voor het Knooppunt geldt dat veranderende omstandigheden, zoals krimpende kerken, invloed hebben op ons werk. Vast staat dat de bijbel ons blijft verbinden. Daarin lezen we enerzijds de opmerking van Jezus dat we ‘de armen altijd bij ons zullen hebben’. Anderzijds veroordeelt de bijbel heel duidelijk het bestaan van armoede en roept God ons op tot het doen van rechtvaardigheid en tot liefde voor onze naaste.
Die noties vormen de basis onder het werk dat kerken doen op het gebied van armoedebestrijding. Voor het Knooppunt zijn ze richtinggevend
• in de activiteiten die we ondersteunen via ons Diaconaal Platform;
• in de gesprekken die we voeren met de rijksoverheid;
• en in de plannen die we ontwikkelen voor de toekomst.”

Struikelend maar volhardend

“Op die manier willen we onze participanten en hun achterban helpen om op dit gebied ook in 2020 – vaak struikelend maar steeds volhardend – Jezus te volgen”, zo besluit Christien Crouwel het voorwoord van het jaarverslag. Het verslag werd opgesteld door Hub Crijns, lid van de stuurgroep van het Knooppunt Kerken en Armoede.

Trackback van jouw site.

Laat een reactie achter