logo-knooppuntkerkenenarmoedespacer-100x5Knooppunt Kerken en Armoede

  • 4-slide
  • 8-slide
  • 2-slide
  • 3-sliide
  • 7-slide
  • 5-slide
  • 1-slide

Armoedeonderzoek

Eens in de drie jaar doen de kerken onderzoek naar hulpverlening door diaconieën, parochiële caritasinstellingen en andere kerkelijke organisaties in Nederland. Dit onderzoek vindt ook plaats in 2019.
Klik hier voor meer achtergrondinformatie over deze onderzoeken.

Meedoen in 2019

Heeft u per mail of brief een uitnodiging ontvangen om mee te doen, dan kunt u de vragenlijst invullen door één van de onderstaande knoppen te klikken en het ontvangen wachtwoord in te vullen.
Kies de online-vragenlijst voor uw kerkgenootschap / diaconale organisatie:

Tip: Lees eerst de ontvangen pdf-vragenlijst door, om te zien welke gegevens u nodig heeft.
Kunt u deze lijst niet vinden, dan kunt u deze hier downloaden:

Aanvullende tips:

  • Voor het invullen van een deel van de vragen heeft u het jaarverslag 2018 van uw diaconale organisatie nodig.
  • Het invullen van de vragenlijst gaat het makkelijkst op een pc of laptop.

Deelnemende kerkgenootschappen en kerkelijke organisaties Armoedeonderzoek 2019: