logo-knooppuntkerkenenarmoedespacer-100x5Knooppunt Kerken en Armoede

  • 1-slide
  • 3-sliide
  • 7-slide
  • 8-slide
  • 4-slide
  • 5-slide
  • 2-slide

Minisymposium Armoede en Kinderen

Armoede en kinderenWoensdag 31 mei 2017

Stichting De Vonk organiseert op woensdag 31 mei 2017 een minisymposium over armoede en kinderen. Dit vindt plaats in De Harmonie, Stationsstraat 26 te Tilburg. De ochtend begint om 9:30 en duurt tot 12.45 uur.
Op deze ochtend zal Ria van Nistelrooij, projectmedewerker en onderzoeker bij De Vonk de resultaten presenteren van haar driejarige onderzoek naar de ontwikkeling van de participatie van kinderen en jongeren uit 14 arme gezinnen verspreid over 5 gemeenten.
Staatssecretaris Mw. Jetta Klijnsma zal het rapport in ontvangst nemen en een reactie geven op het onderzoek.
De tweede spreker is Mw. Elize Lam. Zij is de auteur van het boek ‘Risicokind of evenwichtskunstenaar, kind zijn ondanks een moeilijke thuissituatie’.

Samen tegen armoede in Meppel en Eindhoven

Carla van der Vlist

Carla van der Vlist

Donderdag 31 maart 2017. Maart roert zijn staart: het is 22 graden. Maar dat weerhoudt 40 diaconaal betrokken mensen uit het noorden van het land er niet van om naar Meppel te komen voor een avond met veel informatie en vruchtbare uitwisseling over armoede en diaconale hulp in Nederland. Wat kun je als kerken doen? Heel veel, zo blijkt uit de vele voorbeelden, tips en initiatieven die over tafel gaan. Dat bleek ook later bij de tweede bijeenkomst op 6 april in Eindhoven.

Opgroeien zonder armoede

SER adviseert nieuw kabinet armoede onder kinderen structureel aan te pakken

Kinderen moeten in ons land zonder armoede opgroeien, vindt de SER. Ondanks de aantrekkende economie en alle inspanningen blijft het aantal arme kinderen hoog (8 à 12 procent). Opmerkelijk is dat 60 procent van deze kinderen werkende ouders heeft. In het advies Opgroeien zonder armoede stelt de SER dat alle kinderen een beroep moeten kunnen doen op voorzieningen die de gevolgen van armoede compenseren, zoals meedoen aan sport en cultuur. Dit beleid moet worden aangevuld met een meer structurele en systematische aanpak van de oorzaken van armoede.
SER-voorzitter Mariëtte Hamer: ‘Ons advies gaat over de aanpak van armoede onder kinderen. Maar kinderen zijn arm doordat ze arme ouders hebben. Het gaat de SER aan het hart dat ook de ouders zich uit armoede ontworstelen.’

Oproep tegen verhuurdersheffing

Het Knooppunt Kerken en Armoede steunt, samen met 16 andere organisaties, een oproep van de Woonbond om de verhuurdersheffing af te schaffen. Deze belasting, oplopend tot 2 miljard euro per jaar, zorgt voor veel maatschappelijke problemen. De Woonbond wil dat een komend kabinet de heffing afschaft. Sociale verhuurders betalen de heffing over de waarde van hun sociale huurwoningen. Op 28 februari werd de oproep aangeboden aan de Tweede Kamer.