logo-knooppuntkerkenenarmoedespacer-100x5Knooppunt Kerken en Armoede

 • 3-sliide
 • 2-slide
 • 4-slide
 • 5-slide
 • 8-slide
 • 7-slide
 • 1-slide

Bundel ‘Betrokkenheid troef’

 Inspirerende diaconale initiatieven tegen armoede in Nederland

“Diaconibetrokkenheid-troef-voorkante is de kracht van een gemeente om zich buiten de kerkmuren te laten zien.”
“Zie, raak bewogen en kom in actie!”
“Plaats van hoop en troost in een verharde samenleving.”
“Bij alle maatschappelijk veranderingen proberen we het omzien naar elkaar te versterken.”
“Te vaak wordt het verhaal van mensen die in armoede verkeren veroordeeld, gebagatelliseerd of afgedaan als ‘alleen maar een gevoel’.”

Zomaar een paar citaten uit de bundel ‘Betrokkenheid troef’. Deze publicatie beschrijft een groot aantal voorbeelden van diaconale activiteiten tegen armoede in Nederland.
De voorbeelden worden voorafgegaan door inleidingen van Klaas van der Kamp, secretaris van de Raad van Kerken in Nederland, en Herman Noordegraaf, hoogleraar voor diaconaat aan de Protestantse Theologische Universiteit.
Het Knooppunt Kerken en Armoede wil hiermee de enorme inzet vanuit de kerken tegen armoede in Nederland zichtbaar maken en allen die hieraan werken of willen gaan werken inspireren en sterken met de wetenschap dat zij deel uitmaken van een bredere beweging van barmhartigheid en gerechtigheid.
De staalkaart van 70 initiatieven, die gekozen zijn uit een onuitputtelijk lijkend reservoir, lopen uiteen van maaltijdprojecten tot inloophuizen, van het mogelijk maken van vakantie voor mensen met een smalle beurs tot belangenbehartiging in de gemeentepolitiek, van maatjesprojecten tot vluchtelingenhulp en van schuldhulp tot speciale aandacht voor kinderen. De initiatieven zijn overzichtelijk bijeengebracht in 10 categorieën, waarin elk 7 voorbeelden worden beschreven. Die categorieën zijn:

 • Wijkgerichte aanpak
 • Maatjesprojecten
 • Vluchtelingen en migranten
 • Duurzaamheid
 • Arbeid en werkloosheid
 • Noodhulp en voedselhulp
 • Kinderen en jongeren
 • Vakantie
 • Belangenbehartiging en lobby
 • Bewustwording, actie en creativiteit

Betrokkenheid troef, januari 2016, Knooppunt Kerken en Armoede, 136 pagina’s, prijs: € 5,-
Klik hier om de gratis pdf te downloaden.
Klik hier om de gedrukte versie te bestellen via de webwinkel van Kerk in Actie.