logo-knooppuntkerkenenarmoedespacer-100x5Knooppunt Kerken en Armoede

 • 5-slide
 • 7-slide
 • 2-slide
 • 1-slide
 • 4-slide
 • 8-slide
 • 3-sliide

Handreiking Samen tegen armoede

Praktische handreiking voor kerken

Het Knooppunt Kerken en Armoede heeft een handreiking gemaakt voor diaconale organisaties die zich inzetten tegen armoede in Nederland. De titel van deze brochure is ‘Samen tegen armoede’.

In plaatselijke kerken en geloofsgemeenschappen zijn duizenden actief om mensen bij te staan die door financiële nood in de knel zijn geraakt. Dat doen zij met directe hulp, een luisterend oor, begeleiding, ‘empowerment’, belangenbehartiging en pleitbezorging. Daar komt heel veel bij kijken. Het Knooppunt Kerken en Armoede constateerde vanuit plaatselijke diaconale organisaties een behoefte om alle aspecten die hierbij aan bod kunnen komen eens ‘op een rij te zetten’. Mede met behulp van de rijke ervaring, kennis en inzet van diezelfde plaatselijke vrijwilligers, is in de handreiking ‘Samen tegen armoede’ geprobeerd in die behoefte te voorzien. Zowel voor ‘beginners’ als ‘gevorderden’ vormt de publicatie een bron van tips, suggesties voor aanpak, en een ‘checklist’ voor diaconale inzet tegen armoede in Nederland.

Onderwerpen

In de brochure komen de volgende aspecten aan bod:

 • Armoede in Nederland; een korte schets van hoe armoede er uit ziet, met cijfers en feiten
 • Vinden van mensen in nood
 • De sociale kaart
 • Mensen en middelen
 • Manieren van hulpverlenen
 • Houding van de hulpverlener
 • Samenwerking
 • Bewustwording in de kerken
 • Publiciteit
 • Politieke beïnvloeding

De brochure sluit af met literatuursuggesties en internetadressen.

‘Samen tegen armoede’ telt 40 pagina’s en kost € 5,- (incl. portokosten).
Klik hier om de publicatie te bestellen via de webwinkel van het Diaconaal Steunpunt.
Klik hier om de publicatie te bestellen via de webwinkel van Kerk in Actie.

Klik hier om de publicatie te downloaden als  pdf-document.

De hoofdstukken van de handreiking zijn ook als webpagina’s te lezen:

 • Klik hier om de inleiding te lezen
 • Klik hier voor hoofdstuk 1 – Armoede in Nederland
 • Klik hier voor hoofdstuk 2 – Vinden van mensen in nood
 • Klik hier voor hoofdstuk 3 – De sociale kaart
 • Klik hier voor hoofdstuk 4 – Mensen en middelen
 • Klik hier voor hoofdstuk 5 – Manieren van hulpverlenen
 • Klik hier voor hoofdstuk 6 – Houding van de hulpverlener
 • Klik hier voor hoofdstuk 7 – Samenwerking
 • Klik hier voor hoofdstuk 8 – Bewustwording in de kerken
 • Klik hier voor hoofdstuk 9 – Publiciteit
 • Klik hier voor hoofdstuk 10 – Politieke beïnvloeding
 • Klik hier voor bijlage literatuur en webadressen