logo-knooppuntkerkenenarmoedespacer-100x5Knooppunt Kerken en Armoede

 • 1-slide
 • 3-sliide
 • 4-slide
 • 7-slide
 • 2-slide
 • 8-slide
 • 5-slide

Presentatie Manifest Rotterdam Schuldvrij!

Op woensdagavond 14 maart 2018 presenteerde (W)arm Rotterdam het ‘Manifest Rotterdam Schuldvrij!’ in een volle Pauluskerk en overhandigde het aan 8 politieke fracties.

Manifest Rotterdam Schuldvrij!

Armoede hoort niet, armoede hoeft niet. Ieder mens telt!

 • Zorg voor samenhang: geef de overheid één toegankelijk gezicht voor schuldhulpverlening. Mensen krijgen een individuele professionele hulpverlener toegewezen op basis van de hulpvraag en van hun individuele situatie. Wijkteams worden uitgerust om schulden eerder te herkennen en door te verwijzen naar de schuldhulpverlening. Signalen van woningbouwverenigingen of van nutsbedrijven worden serieus opgevolgd.
 • Maak het aanvraagproces voor een schuldregeling veel eenvoudiger. Verlaag de drempels. Geef meer bekendheid aan de Vraagwijzers en aan de dienstverlening.
 • Geef meer mensen een perspectief op een schuldvrij bestaan. Ook mensen met een hypotheek of een eigen huis, mensen met een inkomen, mensen met een bedrijf, mensen die net gescheiden zijn en wiens boedel nog niet verdeeld is en anderen die een kleinere schuld hebben, moeten in aanmerking kunnen komen voor effectieve hulp. Daarnaast moeten mensen een perspectief hebben op de aflossing van hun schulden binnen een redelijke termijn of op kwijtschelding.
 • Stop met het beboeten van schulden en stop met het berekenen van rente op uitstaande schulden van de gemeente.
 • Stop de wanpraktijken bij de incassobureaus. Verzeker dat Rotterdamse gemeentelijke schulden niet verhandeld worden aan derden. Rotterdam doet zaken met één incassobureau dat geen winsten maakt aan andermans schulden.
Ten slotte
Om de resultaten na een nieuwe raadsperiode goed te evalueren, is het van belang om op het moment van aantreden rechtvaardige criteria af te spreken en een nulmeting te laten uitvoeren door een onafhankelijke organisatie onder gezag van het nieuwe college.

Hoogste tijd voor actie

Om de politiek te bewegen tot maatregelen presenteerde Warm Rotterdam het Manifest Rotterdam Schuldvrij aan de politieke fracties. Dominee Dick Couvée overhandigde het Manifest aan Josine Strörmann (SP), Kevin van Eikeren (PvdA), Alex Hallema (CDA), Jasmine Foullani (Nida), Munish Ramlal (D66), Lies Roest (GL), Setkin Sies (CUSGP) en Pascal Lansink Bastemeijer (VVD).

Over een half jaar nemen we de stand van zaken op

De politici zegden toe zich sterk te zullen maken om de problemen echt aan te pakken. Zij nodigden Warm Rotterdam, de Pauluskerk en het publiek uit over een half jaar de stand van zaken op te nemen. Daar gaan wij ze aan houden!
Voorafgaand aan de presentatie van het Manifest deed onderzoeksjournalist Thomas Muntz uit de doeken hoe de handel in schulden mensen diep het moeras in drijft en opzadelt met torenhoge schulden, die zij onmogelijk nog kunnen aflossen. “Het is heel duur om arm te zijn”, aldus Muntz. “Maak het verdienmodel van bedrijven die schulden opkopen onaantrekkelijk.”
Wil Tiemeijer besprak het WRR-rapport: ‘Eigen Schuld?’ en liet onder meer zien hoe stress mensen in een overlevingsstand zet en ervoor zorgt dat zij andere, vaak onverstandige beslissingen maken. Kees de Waijer, van de Rotterdamse Rekenkamer, analyseerde het Rotterdamse gemeentebeleid. In 2015 lukte het slechts 8% van de mensen met schulden om een aanvraag te doen bij de Gemeentelijke Kredietbank Rotterdam. Terwijl we allemaal weten dat boete op boete en rente op rente de schulden razendsnel doen toenemen. “Maak het aanvragen van schuldhulp eenvoudiger, zorg voor individuele begeleiding, let beter op signalen uit de wijk en stel je pro-actiever op”, was zijn advies.

Warm Rotterdam

Warm Rotterdam is een initiatief van de Pauluskerk Rotterdam en wordt gedragen door een groeiende groep mensen en organisaties in Rotterdam die samen armoede willen aanpakken.
Klik hier voor meer informatie op de site.

Trackback van jouw site.

Laat een reactie achter