logo-knooppuntkerkenenarmoedespacer-100x5Knooppunt Kerken en Armoede

  • 7-slide
  • 5-slide
  • 2-slide
  • 8-slide
  • 1-slide
  • 4-slide
  • 3-sliide

Boeiende sprekers op werkconferentie over armoede en schulden

Geloven in mensen

Op de werkconferentie ‘Geloven in mensen’, 26 januari 2019, komt een aantal inspirerende sprekers aan het woord.
Cok Vrooman zal vertellen over actuele trends op het gebied van armoede en schulden. Vrooman doet voor het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) veel onderzoek naar armoede en sociale uitsluiting. Volgens recente cijfers van het SCP leven 1,25 miljoen Nederlanders, onder de armoedegrens; bijna 8% van alle huishoudens. Bijna 400.000 kinderen leven in huishoudens onder de armoedegrens. Recent was Vrooman hoofdauteur van een rapport waaruit blijkt dat het aandeel werkende armen sinds 1990 stijgt in Nederland.
Dick Couvée, diaconaal predikant van de Pauluskerk in Rotterdam, en Don Ceder, raadslid voor de ChristenUnie in Amsterdam, laten hun licht schijnen over de vraag hoe kerken inspelen op de urgente problemen van armoede in Nederland. Beide zijn op hun eigen manier zeer begaan met armoede en uitsluiting en hebben een uitdagende visie op de aanpak ervan.
Het ochtendprogramma sluit af met een aantal mooie voorbeelden van diaconale inzet. In de middag is er een keur aan deelsessies waarin deelnemers hun kennis en ervaring kunnen delen.

Welkom in de Haagse marge!

Armoedebrochure Haagse Diaconie

Armoede in Den Haag anno 2018, hoe ziet dat eruit? Armoede in Den Haag – signaleringsbrochure van de Protestantse Diaconie is in oktober 2018 verschenen, werd op 13 oktober in de Bosbeskapel aangeboden aan wethouder Bert van Alphen en geeft een indruk van deze problematiek. Ze biedt een rondgang langs spreekuren en hulpvragen en gaat in gesprek met professionals en vrijwilligers die individuele hulp verlenen in opdracht van de Protestantse Diaconie van Den Haag, gelardeerd met cijfers, feiten en observaties.

SCP-onderzoek naar werkende armen

Als werk weinig opbrengt

In Nederland stijgt het aandeel werkende armen sinds 1990. De toename in de periode 2001-2014 is vermoedelijk vooral ontstaan door achterblijvende lonen, dalende winsten en toenemende werkloosheid. Nederland telt verhoudingsgewijs meer werkende armen dan Denemarken en België, maar een stuk minder dan Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.
Dit zijn enkele conclusies uit de SCP-studie ‘Als werk weinig opbrengt; Werkende armen in vijf Europese landen en twintig Nederlandse gemeenten’. Hoofdauteur is Cok Vrooman, die ook een van de hoofdsprekers is op de werkconferentie over armoede en schulden ‘Geloven in mensen’.

Klik hier om meer te lezen.
Klik hier om het rapport te downloaden.

Geloven in mensen

De werkconferentie over armoede en schulden

Zaterdag 26 januari 2019 zal in Ede de werkconferentie worden gehouden voor iedereen die zich inzet voor mensen in armoede en / of schulden vanuit een kerk, parochie, diaconie of organisatie; geïnspireerd door geloof en naastenliefde.

Dit wordt een dag vol inspiratie, ontmoeting, verrassende sprekers, praktijkvoorbeelden en tips over hoe je je betrokkenheid dichtbij mensen in nood invult. Omdat we geloven in mensen.

Ieder mens telt en is even waardevol! In het diaconale werk staat de menselijke waardigheid centraal omdat deze een fundament heeft in de Schepper zelf. Door armoede of schulden kunnen mensen hun talenten niet of onvoldoende ontwikkelen en leven zoals God dat bedoeld heeft. Het raakt ook de kwaliteit van ons samenleven, want niemand hoeft tekort te komen. We geloven dat ieder mens bedoeld is om ‘te leven in overvloed’.

Deze werkconferentie over armoede en schulden wordt georganiseerd door het Knooppunt Kerken en Armoede, Kerk in Actie, het Diaconaal Steunpunt van de GVK/NGK en SchuldHulpMaatje Nederland.

Meer informatie en aanmelding via www.geloveninmensen.nu

Schuldhulpverlening van gemeenten nog niet op orde

Nog steeds vallen te veel mensen tussentijds uit bij de gemeentelijke schuldhulpverlening. Ook krijgen zelfstandigen geen of onvoldoende hulp als zij schulden hebben. Gemeenten motiveren toewijzende en afwijzende beslissingen onvoldoende en te weinig op papier. De Nationale ombudsman, Reinier van Zutphen, ziet in zijn onderzoek ‘Een open deur? Het vervolg’ (2018/070) dat gemeenten de schuldhulpverlening verbeteren, maar heeft toch nog zorgen over de toegang daartoe. ‘Het moet sneller en beter. Uit allerlei onderzoeken blijkt dat schulden, zeker voor gezinnen met kinderen, schadelijk zijn. Gemeenten moeten zich dat aantrekken.’

Conferentie ‘Een menswaardige maatschappij zonder armoede’

23 november 2018

In een menswaardige samenleving hoeft geen mens arm te zijn. Zeker niet in een welvarend land als Nederland. Hoe kan het dat er dan toch bijna 2 miljoen mensen in Nederland arm zijn, waaronder bijna 400.000 kinderen? En wat zijn de gevolgen er van voor de samenleving? Het Christelijk Sociaal Congres (CSC) organiseert deze conferentie samen met FNV.

Met onder andere Kim Putters (SCP), Linda Voortman (Wethouder Utrecht), Ad Bergwerff (MKB Nederland), Dick Couvée (Pauluskerk), Kitty Jong (FNV), Josine Westerbeek-Huitink (CSC).

Meer informatie en aanmelden