logo-knooppuntkerkenenarmoedespacer-100x5Knooppunt Kerken en Armoede

  • 2-slide
  • 8-slide
  • 1-slide
  • 3-sliide
  • 4-slide
  • 5-slide
  • 7-slide

Brief aan de Limburgse samenleving

Drie sociaal maatschappelijke organisaties uit Zuid-Limburg, waaronder de Dienst Kerk en Samenleving, vinden dat de solidariteit terug moet komen in de Limburgse samenleving. Zij hebben hierover in februari 2018 een open brief overhandigd aan gouverneur Theo Bovens.
De brief kwam tot stand nadat in november 2017 in Klooster Wittem ruim 100 sociaal geëngageerde mensen uit allerlei geledingen in de Limburgse samenleving bij elkaar kwamen om na te denken en te discussiëren over de toekomst van Limburg in sociaal opzicht.

De organisaties van het ‘Wittemer Beraad’ doen in de brief tien aanbevelingen om (opr)echt werk te maken van Limburg. Zo willen ze onder meer dat op loonstrookjes alle sociale premies worden vermeld, zodat mensen beter beseffen waarvoor het geld wordt gebruikt.
Verder stellen ze een verhoging van het wettelijk minimumloon voor, willen ze dat gemeenten uitkeringsgerechtigden administratief ondersteunen en vinden ze dat er een Euregiostad moet komen, in navolging van de Randstad. Dit om de internationale kansen voor Nederland te vergroten.

De brief is een uitvloeisel van een bijeenkomst een paar maanden geleden van honderd mensen uit allerlei geledingen. Zij stelden vast dat het Limburg economisch gezien voor de wind gaat, maar dat er nog een kloof is tussen arme en rijke Limburgers.
Naast de gouverneur, kregen ook vertegenwoordigers van de Limburgse werkgeversvereniging en de vakbond de brief overhandigd.

Klik hier om de brief te downloaden.

Trackback van jouw site.

Laat een reactie achter