logo-knooppuntkerkenenarmoedespacer-100x5Knooppunt Kerken en Armoede

  • 3-sliide
  • 1-slide
  • 8-slide
  • 2-slide
  • 4-slide
  • 7-slide
  • 5-slide

Staatssecretaris Van Ark neemt onderzoek Kerk en Armoede 2019 in ontvangst

Staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hoopt op vrijdag 8 november 2019 de resultaten in ontvangst te nemen van het achtste onderzoek naar de inzet van kerken bij armoedebestrijding.

We zijn verheugd dat de staatssecretaris hiervoor ruimte wil maken in haar agenda. Het rapport wordt namens de kerken aan haar aangeboden door bisschop Gerard de Korte (Rooms-katholieke kerk) en scriba René de Reuver (Protestantse Kerk). De bijeenkomst wordt geleid door Margje Fikse (presentator EO NPORadio1).

Het rapport geeft de resultaten weer van het onderzoek naar materiële en immateriële, individuele en collectieve hulpverlening die plaatselijke kerken verlenen aan mensen in Nederland die in financiële knelposities komen.

Uitnodiging: woon de overhandiging bij!

De aanbieding van het rapport vindt plaats op vrijdagmorgen 8 november in de Pauluskerk in Rotterdam. Nadere details volgen. Bent u diaken of op een andere manier betrokken bij armoedebestrijding door uw kerk of gemeente? Dat nodigen we u van harte uit de bijeenkomst bij te wonen.

Aansluitend op de overhandiging luisteren we naar mensen die zelf in armoede leven. Met betrokkenen uit kerken, maatschappelijke organisaties en politiek gaan we in discussie over wat kerken tegenkomen en het beleid dat kerk en politiek zouden moeten voeren rond armoede in Nederland. Er is ook een optreden van het Amsterdamse daklozenkoor De Straatklinkers.

Opgeven

Opgeven kan hier, u wordt zo spoedig mogelijk nader geïnformeerd over de exacte locatie en andere praktische zaken.

Nieuwsbrief 2019-2 verschenen

In de tweede nieuwsbrief van dit jaar vindt u een impressie van de werkconferentie over armoede en schulden, de lancering van een nieuwe website en toolkit voor de ondersteuning van diaconale platformen, een aankondiging van de ‘Diakenendag’ van de ‘3G-kerken’, en een vernieuwde gedichtenbundel over de Werken van Barmhartigheid.

Klik hier om de nieuwsbrief te lezen.

Werkconferentie over armoede en schulden

Op zaterdag 26 januari kwamen ruim 350 kerkelijke vrijwilligers samen op de Werkconferentie Armoede en Schulden in Ede. Diakenen, vrijwilligers en voorgangers vanuit het brede spectrum van kerkelijk Nederland. Niet alleen vanuit de Rooms-Katholieke Kerk en de Protestantse Kerk Nederland, maar ook vanuit veel andere kerken, zoals het Leger des Heils, de Nederlands Gereformeerde Kerken, en evangelische gemeenten. Het werd een boeiende conferentie.

Ondersteuning diaconale platformen

Nieuwe website en toolkit!

Kerken en geloofsgemeenschappen hebben een eigen rol in het omzien naar en het bieden van ondersteuning aan de naaste in en buiten de kerk. Dat is soms een hele opgave voor kerken en diakenen. Met alle veranderingen in kerk en samenleving komt er veel op de diaconieën af. Hoe kunnen diaconieën met beperkte middelen zo goed mogelijk steun en zorg verlenen? Samenwerken kan in veel gevallen het sleutelwoord zijn. Samen leren, samen doen en samen spreken.

Diverse kerkelijke partners, waaronder het Knooppunt Kerken en Armoede, hebben een website en een toolkit ontwikkeld om beginnende en bestaande platformen te ondersteunen. Kijk op:

diaconaleplatformen.nl

Nieuwe gedichten Werken van Barmhartigheid

De werken van barmhartigheid - gedichtenbundel van Hub Crijns

Hub Crijns schrijft sinds 1997 elk jaar een gedicht met als centraal thema de Werken van Barmhartigheid. De gedichten tot 2014 verschenen al eerder in een bundel. Deze bundel is in januari 2019 uitgebreid met 5 nieuwe gedichten.
Hub Crijns was directeur van DISK, is verbonden aan het Knooppunt Kerken en Armoede en is op veel andere plekken verbonden met de kerkelijke anti-armoedebeweging.
De gedichten zijn voorzien van een inleiding en een uitleiding, en geïllustreerd met foto’s van Peter de Bie.

Klik hier om ‘De Werken van Barmhartigheid’ gratis te downloaden als pdf-document.

Deze dag wil je niet missen

De werkconferentie over armoede en schulden

“Mijn ervaring is dat je binnen slechts een dag zoveel inspiratie en goede ideeën krijgt, dat het je het hele jaar helpt! Dat is één zaterdag toch zeker wel waard?! Dus gun jezelf die investering!” –
Vincenza La Porta, dagvoorzitter van de conferentie.

Zaterdag 26 januari 2019 zal in de Christelijke Hogeschool Ede de werkconferentie worden gehouden voor iedereen die zich inzet voor mensen in armoede en/of schulden vanuit de kerken.
Dit wordt een dag vol inspiratie, ontmoeting, verrassende sprekers, praktijkvoorbeelden en tips over hoe je je betrokkenheid dichtbij mensen in nood invult. Met o.a. Cok Vrooman (SCP), Dick Couvée (Pauluskerk Rotterdam) en Don Ceder (Raadslid ChristenUnie Amsterdam). En met veel specialistische deelsessies. 
Van harte welkom!

Nog niet aangemeld? Het kan nog tot 20 januari.
Doe het zo spoedig mogelijk!

Meer informatie en aanmelding via www.geloveninmensen.nu