logo-knooppuntkerkenenarmoedespacer-100x5Knooppunt Kerken en Armoede

  • 7-slide
  • 4-slide
  • 3-sliide
  • 5-slide
  • 1-slide
  • 8-slide
  • 2-slide

Wereldarmoededag 2017

Impressies van de activiteiten die in Limburg, Rotterdam, Arnhem en Utrecht werden georganiseerd op Wereldarmoededag, 17 oktober 2017

Week van de armoede in Limburg

Op 17 oktober wordt door de ATD/Vierde Wereld en de Limburgse kerken jaarlijks al stil gestaan bij de internationale dag van de armoede. Daarbij was Heerlen vaak het centrum van de activiteiten.

Groei en achterblijvers

Dit jaar is een en ander veel breder en groter opgepakt. ATD/Vierde Wereldbeweging Limburg, parochies, lokale diaconale en sociaal-maatschappelijke projecten en de Dienst Kerk en Samenleving hebben de handen ineengeslagen om een groot aantal activiteiten te organiseren. Eén van de achtergronden was het rapport ‘Limburg waar het bloeit, waar het kraakt’, dat in juni door een zevental verkenners van de provincie Limburg gepresenteerd werd. In dit rapport wordt onder meer stil gestaan bij de kloof in de Limburgse samenleving. Economisch gaat het zeer goed met Limburg. Enorme groeicijfers vallen de lezen in de rapporten van CBS en SCP. Maar we zien ook dat in Limburg een zeer grote groep niet profiteert van deze economische vooruitgang. Zo zien we dat het aantal laaggeletterden ook groeit en dat de armoede in de grotere steden van Limburg enorm toeneemt. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen de ontwikkelingen niet volgen. Kwetsbare mensen worden nog kwetsbaarder! En met name mensen die in armoede leven zijn zeer kwetsbaar. Dat waren allemaal belangrijke redenen voor de organiserende groepen om uitdrukkelijk stil te staan bij deze groeiende problematiek.

Ruim een week

Er werd ook bewust gekozen om een en ander niet op een dag te laten plaats vinden, maar hiervoor een week uit te trekken. Zo werd tussen 6 en 17 oktober, op zeven plekken, stilgestaan bij de problematiek van armoede. Grote of kleinere conferenties werden lokaal georganiseerd. Op zes plekken werd, als afsluiting van de gesprekken, de theatervoorstelling ‘De Omzieners’ van de Joseph Wresinski Cultuur Stichting getoond.
Op de zeven plekken werden het bijzondere ontmoetingen, met vaak boeiende en hoopvolle gesprekken tussen bestuurders, professionals en vooral ook mensen die in armoede leven. De volgende opmerkingen kwamen regelmatig terug; ‘Waarom trekken steeds meer armen zich terug in een isolement? Hoe kunnen we kinderarmoede nog effectiever bestrijden en waarom lopen statushouders een risico op armoede? Op al deze vragen zijn geen pasklare oplossingen en antwoorden gevonden, maar belangrijk was wel dat ‘mensen uit het veld’ met elkaar in gesprek kwamen. Samen kunnen mogelijke antwoorden en oplossingen gevonden worden voor de vragen en problemen waar mensen in hun leven in terecht kunnen komen. Zo werden ook veelvuldig praktische tips in de strijd tegen kinderarmoede, sociaal isolement en schulden uitgewisseld. Maar ook gekeken hoe mensen die laaggeletterd zijn bejegend worden.

Aandacht in de pers

Ook in ‘De Limburger’ werd en wordt uitgebreid aandacht gegeven aan de week van de armoede. Op 30 september werd in een opiniestuk de vraag al opgeroepen wat de kerk rondom deze problematiek doet. In aansluiting op dit artikel zijn in de afgelopen weken regelmatig verhalen over de lokale conferenties, maar ook sociaal-maatschappelijke en diaconale projecten te lezen. In november zal in een aantal artikelen uitgebreid stil gestaan worden bij de verschillende aspecten van armoede in de Limburgse samenleving.

Conferentie

Op 17 november zal in de conferentie; ‘De kloof… en het licht dat er doorheen schijnt’ uitgebreid stilgestaan worden bij de vragen die momenteel in de Limburgse samenleving spelen. Met deze conferentie wordt de zoektocht van de Limburgse verkenners voortgezet en zal gezocht worden naar oplossingen.

(W)arm Rotterdam

In Rotterdam organiseerde RoSA op 17 oktober een bijeenkomst in de Pauluskerk. Centraal stond een manifest voor een nieuw, rechtvaardig armoedebeleid in Rotterdam. Er waren vier bijeenkomsten, met 235 mensen, aan vooraf gegaan, waar werd besproken wat er in het document moest staan. Het resultaat werd gepresenteerd op de bijeenkomst, die bijna 90 mensen trok. Er wordt gewerkt met het manifest tot en met de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018.
Ds. Dick Couvée van de Pauluskerk sprak de aanwezigen toe. Hij ziet veel goede dingen in het manifest, maar wil het ook concreter hebben. Hij denkt ook dat we ons teveel richten op de politiek. Er moet breed van onderop een beweging op gang gaan komen. Meer doen met elkaar. Gericht voor en door de mensen zelf.  Hij ziet veel verandering in de stad en wil vooral met eigen initiatieven van burgers op wijkniveau tegenwicht bieden aan de problemen die de neoliberale economie veroorzaakt. “Ik geloof in de kracht van ons allemaal. Op weg naar een warm Rotterdam.”
Na een paneldiscussie met lokale politici van PvdA, D66, GroenLinks, SP, ChristenUnie en NIDA, volgt een cultureel programma en wordt er flink genetwerkt.

Klik hier om het manifest te downloaden.
Klik hier om de hagepreek ‘Rotterdam: van arm naar warm’ door Dick Couvée te lezen.

Bekijk ook de reportage over de bijeenkomst:

Wereldarmoededag in Arnhem

Dinsdag 17 oktober en zondag 19 november staan in het teken van armoede. Dit was voor de werkgroep Verzet tegen Armoede de aanleiding om de Arnhemse pastores en predikanten teksten en gebeden te sturen die raakvlakken hebben met armoede.

Op 17 oktober zijn we elk jaar wereldwijd één tegen armoede: één dag, één statement. Samen met miljoenen mensen, bedrijven en in meer dan 100 landen.
Deze dag is in het leven geroepen door Père Joseph Wresinski, de grondlegger van de ATD-Vierde Wereld Beweging. De letters ATD staan voor Aide á Toute Détresse. Sinds 1987 is dit de dag voor internationale actie tegen armoede waarbij miljoenen mensen opstaan tegen armoede. In 1992 werd door de Verenigde Naties 17 oktober erkend als Wereldarmoededag.
En ook de Paus kondigde onlangs een dag aan waarin het onderwerp armoede centraal staat. En wel op 19 november 2017. Het thema van die dag is: ‘Laten we liefhebben, niet met woorden maar met daden’. Dit is ontleend aan de eerste brief van Johannes: “Kinderen, wij moeten niet liefhebben met woorden en leuzen maar met concrete daden.” (1 Johannes 3,18) Hij roept ons op om ons hier sterk voor te maken.

Mooie aanleidingen om in vieringen rond 17 oktober en 19 november, en natuurlijk ook op andere dagen, op te staan tegen armoede. In twee Arnhemse kerken is hier aandacht aan besteed. In de Regenboog, een oecumenische geloofsgemeenschap in Arnhem Zuid, stond het onderwerp armoede centraal. Ook vertelde Anneke Gerritsen, bestuurslid bij de Speelstoet, over deze speelgoedbank voor kinderen waarvan de ouders een krappe beurs hebben. De komende maanden is dit het collectedoel voor de Regenboog.
Tijdens de eerste werelddag van de armen zal in de viering in de Martinuskerk op 19 november het thema armoede centraal staan.

Klik hier om de teksten te downloaden die werden verspreid.

Armoedeweek Utrecht – Op naar een (kans)rijke toekomst?!

De armoedeweek in Utrecht stond dit jaar in het teken van kinderen en jongeren die opgroei-en in armoede/met schulden. Want wist u bijvoorbeeld dat 10% van de kinderen in armoede opgroeit? Dat zijn gemiddeld 2 à 3 kinderen in een schoolklas. En dat naar schatting Utrecht 9000 jongeren met een problematische schuld van gemiddeld 15.000 euro telt?
Prangende vragen als Wat doet armoede met kinderen en jongeren? of anders: Wat doen kinderen en jongeren met armoede? vormden de rode draad van deze week.
In het kader daarvan werd vanaf 7 oktober een reeks van activiteiten in het primair en voort-gezet onderwijs, op bso’s, en in buurtcentra worden georganiseerd. Van een debat tot stoepkrijten en een rapbattle.

Festival voor de jeugd

Op het slotfestival op 17 oktober togen maar liefst 120 kinderen naar het FC Utrecht stadion om daar van dichtbij een echte training mee te maken van het eerste elftal. ’s Middags waren er voetbalclinics, dart, kickboks, jambe, rap- en danceworkshops. Aan het einde van de middag kwam Jean-Paul de Jong, assistent-trainer van FC Utrecht, langs om samen met Jules van Dam van ‘De Tussenvoorziening’ de dag af te sluiten. Als verrassing kreeg elk kind twee vrijkaartjes voor de eerstvolgende thuiswedstrijd van FC Utrecht tegen NAC op zondag 29 oktober. ’s Avonds was er een mooie avond met eten, optredens en korte inhoudelijke bijdragen in Kytopia. Het was mooi en sprankelend; een prachtige week.

Trackback van jouw site.

Laat een reactie achter