logo-knooppuntkerkenenarmoedespacer-100x5Knooppunt Kerken en Armoede

  • 4-slide
  • 1-slide
  • 5-slide
  • 2-slide
  • 3-sliide
  • 7-slide
  • 8-slide

Sinterklaasactie Malburgen Arnhem

sinterklaasactie

Klik hier om dit artikel te downloaden als pdf-document.

In het wijkcentrum Malburcht in Malburgen Oost spreken we met drie vrijwilligsters en pastoraal werkster Anita Coenraads, de coördinator van het project ‘de Sinterklaasactie’. De Sinterklaasactie won de Ariënsprijs 2016.
Het is een ontmoeting met zeer bewogen mensen, die zich het lot van wijkbewoners aantrekken en in actie komen. Zo is dit project ook ontstaan. Uit eigen waarneming wisten deze vrouwen hoeveel kinderen in de wijk niet konden meegenieten van het Sinterklaasfeest omdat hun ouders daarvoor het geld niet hadden. Dat ging hen zo aan het hart dat ze besloten daar iets aan te doen.

“De ergste pijn van mensen in armoede is de sociale overbodigheid”

Armoede en kinderen

Ze ervaren bijna dagelijks aan den lijve hoe schrijnend de armoede is in de wijk. Mensen ontberen vaak de meest basale dingen als voedsel en kleding voor henzelf en hun kinderen en een eenvoudig kleed op de vloer. Als zij via hun contacten bij mensen binnenkomen en zien hoe zij wonen, gaat hen dat door merg en been. Langzaamaan hebben zij in de wijk een netwerk ontwikkeld van personen en instanties waar zij een beroep op kunnen doen. Schrijnende gevallen van armoede worden gemeld aan Anita, die dan via de PCI vaak een oplossing zoekt. Zij werken samen met de school. Een van de leerkrachten heeft als taak om vanuit de school dit soort situaties te behartigen. De school probeert ook achter de deuren van ouders te kijken via de kinderen en waar nodig hulp te geven, zodat de kinderen naar een sportclub kunnen gaan of een vakantiekamp.

Armoede en Sinterklaas

Elk jaar rond 5 december komt deze groep van vier mensen bij elkaar om de lijst samen te stellen van de gezinnen die in aanmerking komen voor de Sinterklaasactie. Alle kinderen in een gezin krijgen een cadeautje. Daarna gaan zij ‘shoppen’ zoals ze zelf zeggen. Zij kopen kleine maar leuke cadeautjes, waarmee ze de kinderen kunnen verrassen. De cadeautjes worden op adres ingepakt. Niet op naam. Verder staat alleen vermeld hoeveel kinderen van welke leeftijd er in het gezin aanwezig zijn.
Zij voeren met plezier deze actie en ervaren het ook als een gezellige tijd met elkaar. Hun grootste voldoening is het blije gezicht van het kind aan de deur. Zij horen er toch bij. Ze worden niet overgeslagen. In een cursus presentietheorie vertelde Andries Baart dat de ergste pijn van mensen in armoede de sociale overbodigheid is. Niet meetellen. Niet gezien worden. Dat speelt hier ook. Uitsluiting van zo’n kinderfeest als Sinterklaas is heel pijnlijk.

Aantal kinderen in armoede neemt toe

Ze merken dat het aantal kinderen dat in armoede leeft toeneemt. Dit jaar hebben 100 kinderen gebruik gemaakt van de Sinterklaasactie. Armoede leidt tot isolement. Kinderen groeien op in een hele kleine wereld. Sommigen komen de wijk nooit uit. Bij echt arme gezinnen zijn de gordijnen vaak dicht. Niemand wordt binnengelaten. Ze schamen zich voor hun situatie. Deze actie moet dan ook in volstrekte anonimiteit gehouden worden. De cadeautjes worden huis aan huis bezorgd, zodat de gezinnen om wie het gaat elkaar niet tegenkomen. Kinderen die dat jaar in hun naaste omgeving een ingrijpende gebeurtenis hebben meegemaakt, komen ook in aanmerking voor dit project.
Vooraf hadden ze nooit gedacht dat het zo groot zou worden. Dat is tevens ook een schrijnende constatering, omdat het betekent dat de armoede groeit.

Van het een komt het ander

Door deze Sinterklaasactie worden de vrijwilligsters nog meer bekend in de wijk. Dat betekent dat mensen ook voor andere zaken bij hen aankloppen. Soms moeten ze opkomen voor wijkbewoners, bijvoorbeeld omdat de gemeente het vuilnis niet opruimt. Van school uit helpen zij mensen met het invullen van formuleren en ze bieden vervoer aan als mensen, die anders niet in het ziekenhuis kunnen komen.
Zij geven de signalen van armoede door aan het wijkteam dat regelmatig in het wijkcentrum aanwezig is. Het project komt ter sprake in de parochie; in het team, de PCI, het parochieblad en ook in de catechese, in het kader van het thema ‘Omzien naar anderen’. Het project bestaat nu twaalf jaar. Zo lang er geld is, kan het doorgaan. Dit project is een aanrader voor andere parochies, mits men zorgvuldig handelt en de anonimiteit van de kinderen en de ge-zinnen goed waarborgt. Het is in feite een actie van wijkbewoners voor wijkbewoners. Dat is de kracht ervan.
Door aan anderen te vertellen wat armoede betekent en hoe zij die tegen komen in hun wijk, wordt een bredere kring van mensen, die deze wereld helemaal niet kennen, zich ervan bewust. Het project is een voorbeeld voor hoe wij in de samenleving eigenlijk met elkaar om zouden moeten gaan, ingediend in het Heilig jaar van de Barmhartigheid. Passender kan het niet.

Contactgegevens

Eusebiusparochie:
www.eusebiusparochie.nl

Ariënsprijs:
aartsbisdom.nl/publicaties/Pages/Ariensprijsvoordiaconie.aspx

Met dank aan Diaconie & Parochie december 2016, interviewer Herman Agterhoek

Klik hier om de bundel met beschrijvingen van alle initiatieven van de Ariënsprijs 2016 te downloaden.