logo-knooppuntkerkenenarmoedespacer-100x5Knooppunt Kerken en Armoede

  • 2-slide
  • 1-slide
  • 8-slide
  • 3-sliide
  • 4-slide
  • 7-slide
  • 5-slide

SchuldHulpMaatje Montferland

montferlandKlik hier om dit artikel te downloaden als pdf-document.

Theo Reuling is diaken en pastor van de parochie H. Gabriël en hij heeft vanuit de kerken aan de wieg van het project SchuldHulpMaatje Montferland gestaan. Sjantien Unck is werkzaam bij de welzijnsorganisatie Welcom en besteedt vanaf januari 2013 elf uur van haar tijd als de lokale coördinator van het project SchuldHulpMaatje. Ellie Baartmans-Vonk heeft de training van SchuldHulpMaatje afgerond en begeleidt nu drie mensen.

Eerst een pilotproject

Theo Reuling: “Ik werk hier als diaconaal pastor en heb er ervaring mee hoe in gezinnen situaties zijn rond financiële problemen. Praktisch werden de hulpvragen me teveel. Wat te doen? Het project SchuldHulpMaatje leek me een goed idee. Ik heb een bijeenkomst belegd met de protestantse kerken, de Parochiële Caritas Instelling, de Stichting Solidariteitsfonds Montferland en Welcom. Na eerste aarzelingen rond de inbedding van het coördinatorschap in de Stichting Welcom hebben we de start kunnen maken. Er is een stuurgroep gevormd die werkt aan de diverse voorwaarden, zoals bestuur, financiering en communicatie. Het pilotproject liep tot en met 2012 en vanaf 2013 hebben we een vervolgproject voor drie jaar rond.”

SchuldHulpMaatjes begeleiden

Sjantien Unck van Welcom is van meet af aan betrokken geweest bij de pilot. “Het werven van maatjes is gegaan via oproepen in de kerken en een klein artikel in de lokale krant. Er was genoeg animo. Dertien mensen hebben de landelijke training van drie dagen gevolgd en in oktober 2011 kon de wethouder de certificaten uitreiken. In het begin was het lastig om hulpvragers en maatjes te koppelen. Het project moest nog voet aan de grond krijgen en ik kon de maatjes nog niet goed voorbereiden op de praktijk. Dat was een leerproces voor ons allemaal. Eind 2012 zijn er nog drie maatjes bijgekomen en hebben we goed kunnen zorgen voor koppelingen met hulpvragers. Er blijken veel mensen in de problemen te zijn, want in korte tijd hebben we een wachtlijst ontwikkeld. Er komt nu een groep van tien maatjes voor een nieuwe training en als zij hun certificaat hebben gehaald kunnen ze meteen aan het werk. Ik doe de intake van mensen met hulpvragen bij hen thuis. De thuissituatie vertelt veel over mensen en ze zijn er meer op hun gemak. Zo probeer ik van meet af aan vertrouwen op te bouwen. De situatie is vaak triest, maar je kunt wel oplossingen bereiken. Het klinkt raar om te zeggen, maar als je iemand uit de financiële sores kan trekken, waardoor die mensen weer eigenwaarde krijgen, is dat mooi. Het is mooi om mensen op elkaar te betrekken en de maatjes doen prachtig werk. We hebben nu 20 koppelingen lopen met de maatjes en negen op de wachtlijst. De hulpvragers zijn heel verschillend. De situatie is steeds anders. Sommigen zijn geholpen met overzicht maken en tips geven. Anderen hebben aandacht nodig en hulp bij het proces van formulieren invullen en trajecten lopen. Vooral het traject naar de schuldsaneringsregeling duurt lang. Het kan zomaar een half jaar in beslag nemen. Sinds we in 2011 gestart zijn hebben we in totaal 39 koppelingen gehad en hebben we 17 trajecten af kunnen sluiten.”

SchuldHulpMaatje van drie hulpvragers

Ellie Baartmans-Vonk was van beroep secretaresse met financiële affiniteit. Ze is o.a. werkzaam geweest in het eigen familiebedrijf en in een schildersbedrijf. In haar leven heeft ze al vaker mensen begeleid met financiële problemen. “Ik sta er nog steeds versteld van dat het in Nederland mogelijk is dat mensen zo in de problemen komen. Ik voel me daarbij vergeleken verschrikkelijk rijk, terwijl ik ook zorgen heb in mijn gezin. Rondkomen met het geld dat je hebt kan lastig zijn, maar het is te leren. En vanuit je eigen ervaring en kennis kun je iets betekenen voor mensen die in de problemen zitten.” De oproep voor SchuldHulpMaatjes trok direct haar aandacht. “De training van drie dagen was een goede eyeopener. Niet alleen de verantwoordelijkheden, maar ook de mogelijke valkuilen werden besproken. De vele technische zaken waren pittig, maar welkom. De cursus was heel nuttig en de docenten hadden veel inzicht in mensen, kennis en praktijkvoorbeelden. We hebben daarbij geleerd om onderscheid in situaties te maken: wat mensen zelf aankunnen en waar professionele hulp nodig is.” Ellie begeleidt nu drie hulpvragers. “Mijn eerste hulpvrager is een jongeman van midden dertig met een goede baan en toch een flinke schuld. Wat hij nodig had was overzicht creëren, goed cijferwerk, en inzicht in zijn eigen uitgavenpatroon. Hij gebruikte te snel zijn bankpasje en had geen idee van zijn kostenpatroon, noch bewustheid rond zijn gedrag. Hij vroeg en kreeg iemand die hem overzicht leert en hem bij de les houdt: maak een budget en probeer daarnaar te leven. Ik bezoek hem nu eens per zes weken en zie hoe hij de goede kant op gaat. Mijn andere twee hulpvragers kennen tragischer situaties. Zo begeleid ik een oudere mevrouw waarvan de man geheel onverwachts overleed, waardoor zij het overzicht kwijtraakte. Langzaamaan krijgen we hoofd, huis en schulden weer op orde. Mijn laatste hulpvrager is een jongeman met een uiterst turbulente levensgeschiedenis. Een opeenstapeling van bureaucratische missers van hemzelf, zijn ex-vriendin en de overheid heeft geleid tot aanmerkelijke schulden. Dit gaat heel veel tijd en energie kosten om op te lossen. Ik luister en geef hem veel aandacht en bemiddel naar diverse instanties.”

Contact

Stichting Solidariteitsfonds Montferland
Postbus 87, 6940 BB Didam

www.welcomsite.nl/templates/standard.asp?p=832
www.parochiegabriel.nl/parochiele-caritas-instelling-pci.html
Landelijke website: www.schuldhulpmaatje.nl

Klik hier om bovenstaand artikel te downloaden als pdf-document.

Dit artikel verscheen eerder in ‘Betrokkenheid troef’.
Klik hier om hier meer over te lezen.