logo-knooppuntkerkenenarmoedespacer-100x5Knooppunt Kerken en Armoede

  • 5-slide
  • 2-slide
  • 7-slide
  • 8-slide
  • 4-slide
  • 3-sliide
  • 1-slide

PCI Arnhem, Rheden, en Rozendaal

eusebiusKlik hier om dit artikel te downloaden als pdf-document.

De Parochiële Caritas Instelling (PCI) van de Eusebiusparochie in Arnhem en omgeving wil vanuit een christelijke overtuiging dienstbaar zijn aan mensen met een klein inkomen, die in financiële problemen zijn gekomen en/of tijdelijke hulp nodig hebben. Peter de Ridder, Irma Voss en Jan van Rekum vertellen als bestuurder, werkgroeplid en coördinator honderduit over het werk dat de PCI doet.

Veel vragen voor hulp

Jan van Rekum is coördinator van de PCI. “De aanvragen om hulp komen bij mij binnen. Ik sorteer de vragen. De kleinere regel ik zelf. De grotere vragen gaan naar de werkgroep, waaruit dan twee leden een huisbezoek brengen bij de hulpvrager thuis. Dan wordt ook gekeken wat de situatie is. Soms is er bijvoorbeeld wel een aanvraag voor een uitkering gedaan, maar is er een wachttijd. Dan geven we noodpakketten en verwijzen naar de voedselbank. Dat doen we eenmalig, zodat er snelheid in zit. Daarna komt het maatschappelijk werk aan bod en dat regelt de overgang naar de voedselbank. We mogen ook de opbrengsten van een fonds van een oude parochie gebruiken voor ons ouderenproject. Soms kan iemand onder begeleiding van een PCI-lid inkopen doen of gebruik maken van een hulpverlener zoals een pedicure of opticien.” Die hulp wordt altijd gegeven aan mensen met alleen AOW, zonder te kijken naar voorliggende voorzieningen zoals bijzondere bijstand. We gebruiken onze eigen sociale kaart om door te verwijzen naar andere initiatieven die mee kunnen helpen, zoals kledingwinkel, voedselbank, de kledingwinkel van het Leger des Heils, Stichting Leergeld en zo verder.

Hulp bieden samen met anderen

Peter de Ridder geeft aan, dat de PCI een eigen sociale kaart van Arnhem en omgeving heeft gemaakt, die alle werkgroepleden kunnen gebruiken. “We werken samen met een tiental organisaties. Het boekje met de sociale kaart is bedoeld om de weg in de stad te vinden naar alle andere clubs waarmee we samenwerken of die hulp bieden. In het jaar 2015 hebben we 146 aanvragen gehad, waarvan we er 142 hebben toegekend. In totaal gaat het dan om een bedrag van voorbij de 22.000 euro. We komen aan het geld vanuit de opbrengsten van ons vermogen en vanuit de tien collecten die we door het jaar houden. Ook ontvangen we regelmatig giften. We ondersteunen projecten of organisaties, waar we veel mee samenwerken, zoals kledingbank, voedselbank. We hoeven nog geen geldwervende activiteiten te houden, maar we zien wel de nood toenemen de afgelopen jaren. De afgelopen jaren hebben we ook een folder verspreid in de stad om ons meer bekend te maken.” Volgens Peter de Ridder komt de PCI in Arnhem veel stadse problemen tegen. “Mensen die al jarenlang op een minimum leven en financiële problemen ondervinden. Er vallen mensen tussen wal en schip. Steeds meer komen er gaten tussen verschillende regelingen. De PCI kan in de tussentijd concreet iets betekenen voor de mensen.”

Persoonlijk contact als uitgangspunt

Irma Voss vertelt verder over de werkwijze van de PCI-leden: “De hulpvraag is binnengekomen bij de coördinator, er worden gegevens opgesteld voor de aanvraag. Dan komt de vraag bij ons als werkgroepleden. We gaan altijd met zijn tweeën op gesprek. Dan kunnen we met eigen ogen de thuissituatie zien en met eigen oren naar het probleem luisteren. Dat tweetal is ook gekozen om elkaar bij de les te houden, te kunnen overleggen, en voor de veiligheid. Elke team heeft de bevoegdheid om ter plekke ja of nee te zeggen. We kunnen tot een bedrag van 300 euro zelf besluiten om te besteden. Soms is het nodig om ook later nog te helpen. Is er meer nodig of andere hulp, dan wordt de coördinator erbij gevraagd. Die kan dan de situatie bespreken en de oplossing voorleggen aan het bestuur om te besluiten. Bijvoorbeeld als er een tijd gewacht moet worden op een uitkering en we besluiten om in de tussentijd elke week een weekgeld te gaan brengen. We hebben het zo geregeld dat de meeste besluiten door de werkgroepleden of de coördinator genomen kunnen worden. We leggen wel nadien verantwoording af binnen het bestuur.”
Peter de Ridder geeft aan dat de werkwijze van de PCI leden is om snel tot besluiten te kunnen komen, ook in het weekeinde of in de avond. “Het gaat om snel contact te krijgen en over te gaan tot handelen. Dat is echte caritas. Het kan zijn dat een werkgroeplid soms door eigen afspraken niet meteen kan komen opdagen, maar binnen drie of vier dagen is er iemand bij de hulpvrager geweest. Inmiddels kunnen we zeggen dat mensen ons weten te vinden. We horen het verhaal van een hulpvrager. We veroordelen niet en zijn geen politieagent. We gaan met de mensen en hun vraag om hulp mee. Soms slaan we wel eens de plank mis, maar dat hoort bij het vak. Het uitgangspunt is om mensen te helpen en niet om hen te controleren.”

Contact

www.eusebiusparochie.nl (knop PCI Caritas)
PCI-werkgroep@eusebiusparochie.nl