logo-knooppuntkerkenenarmoedespacer-100x5Knooppunt Kerken en Armoede

 • 1-slide
 • 7-slide
 • 2-slide
 • 8-slide
 • 4-slide
 • 5-slide
 • 3-sliide

Open Huis Sint Cathrien en straatpastoraat Eindhoven

Een gastvrije plek in de binnenstad van Eindhoven

Klik hier om dit artikel te downloaden als pdf-document.

Het is begonnen in 1986. Een groepje vrijwilligers geeft een dag in de week gehoor aan mensen, die het centrum ingaan en weer uitgaan. Wat hadden ze voor ogen?

 • Een kerk open naar het stadscentrum waar
 • iemand is
 • iets te zien is
 • iets te doen is
 • iets te eten en te drinken is
 • iets te praten is
 • waar ruimte is voor stilte en gebed

Het ‘Open Huis’ Sint Cathrien Eindhoven is een zelfstandige stichting op oecumenische grondslag. De vrijwilligers zijn van Rooms Katholieke en Protestante huize. Rob Kosterman vertelt over dit initiatief.

Anno 2018

“Na meer dan dertig jaar is het ‘Open Huis’ er nog steeds. Nu vier dagen per week open – dinsdag tot en met vrijdag – en in de winterperiode ook op zaterdag. Veel van onze gasten zijn dak- en thuisloos, hebben psychische problemen, verkeren in financiële problemen door ziekte of werkeloosheid, zijn eenzaam en sociaal geïsoleerd. We zien dat het aantal jeugdigen toeneemt. Er komen steeds meer bezoekers uit Afrika en uit Midden- en Oost-Europese landen. Er zijn ook gasten die het fijn vinden om zo maar af en toe bij ons binnen te lopen. Zelfs toeristen schuiven soms bij ons aan. Daardoor is het een mooie mix van bezoekers met zeer verschillende achtergronden. Het ‘Open Huis’ is er voor iedereen! De laagdrempelige toegang betekent dat de bezoekers geen verplichtingen opgelegd krijgen (behoudens het houden aan huisregels). Het betekent ook dat koffie en thee gratis worden geschonken, dat er altijd een luisterend oor is en dat je zonder je aan te melden mee kunt eten. Zijn we dan alleen maar een luisterend oor? In eerste instantie wel, maar als er gehandeld moet worden dan doen we dat ook, gaan we zoeken naar instanties die ons verder kunnen helpen of het van ons overnemen. Dat kan zijn: doorverwijzen naar de nachtopvang (NEOS), straatdokter, gemeente of een andere instantie.”

Stadsdiaconaat

“In 2013 ben ik – als diaken – benoemd voor het stadsdiaconaat van de beide Eindhovense parochies. Mijn werkplek was de Catharinakerk en daar kwam ik in contact met de bezoekers van het ‘Open Huis’. Na enige tijd kwam ik tot de conclusie dat de kerk niet echt zichtbaar is bij deze doelgroep. Wel hebben deze inloophuizen een kerkelijke achtergrond, maar zonder pastoraat voor deze kwetsbare groep. Ook zingeving speelt voor deze groep een rol, soms zelfs een heel belangrijke. Voor velen is het leven moeilijk en zeker geen feest. Het leven op straat kan hard en eenzaam zijn. Begin februari 2018 heb ik zelf een week door de stad gezworven om eens te ervaren hoe het is om alleen, zonder agenda, telefoon, en geld op zak de dag door te komen. Wat mij het meest bijgebleven is, is dat je je al gauw nutteloos en overbodig voelt. Je hebt geen doel met alleen de dag doorkomen. Dan zijn de inloophuizen inderdaad een zegen. Even opwarmen, een kop koffie en een praatje zijn dan meer dan welkom.
Om te voorzien in de pastorale zorg voor deze ‘straatbewoners’ is de kerkelijke instelling Straatpastoraat Eindhoven in het leven geroepen. Het is een initiatief van de parochies in Eindhoven samen met de parochiële caritasinstellingen.”

Straatpastor

“Vanaf 1 januari 2018 ben ik door bisschop Gerard de Korte benoemd als eerste straatpastor voor Eindhoven. Als straatpastor probeer ik op zo veel mogelijk plekken te zijn waar de doelgroep zich bevindt. Dat kunnen de parken, bibliotheek, inloophuizen, maar ook het station, ziekenhuis, GGzE of het stadskantoor zijn. Mijn dag begint vaak om 8 uur in de morgen op het 18 september plein. Op dit uur komen de vrouwen en mannen uit de vlakbij gelegen nachtopvang. Soms zitten we daar met 10 tot 20 personen. Het is zeer afwisselend werk, de dag is onvoorspelbaar. Het ene moment een luisterend oor en het andere in actie komen bij problemen. Dat kan zijn meegaan naar het juridisch loket of zorgen dat papieren ingevuld worden of meegaan naar de apotheek of een intake gesprek bij de centrale aanmelding van NEOS. Alles is mogelijk!
Nog geen jaar ben ik als straatpastor bezig. De eerste periode was het zoeken, hoe geef ik deze vorm van pastoraat gestalte, wat past bij mij, wat zijn de instanties waar ik mee te maken krijg. Vooral het opbouwen van een netwerk zie ik als mijn eerste en belangrijkste opdracht. Laten zien dat je er bent en dat je deze mensen als pastor ook iets te bieden hebt.”

Contactgegevens

www.openhuiscathrien.nl
www.straatpastoraateindhoven.nl

Stichting Open Huis Sint Cathrien
Begijnenhof 2
5611 EL Eindhoven

Dit is een bewerking van een artikel uit Diakonie & Parochie 2018-3.
Tekst Rob Kosterman, foto’s Laurens Mulkens.