logo-knooppuntkerkenenarmoedespacer-100x5Knooppunt Kerken en Armoede

  • 7-slide
  • 5-slide
  • 1-slide
  • 8-slide
  • 4-slide
  • 2-slide
  • 3-sliide

Onderzoek sociale supermarkten

Een voorbeeld voor diaconale betrokkenheid bij voedselbanken?

Kerk in Actie en Stichting Oikos presenteerden eerder dit jaar het rapport ‘Sociale supermarkten als ‘change agent’? Een verkenning’. Dit is de uitkomst van een verkennend onderzoek van Kerk in Actie en Oikos naar enkele sociale supermarkten in Nederland. Welke betekenis hebben de in het onderzoek opgedane inzichten met betrekking tot concept en praktijk van sociale supermarkten voor de vele voedselbanken? Diaconale betrokkenheid van kerken is van het grootste belang.

Expertmeeting

In een bijeenkomst op 29 juni 2017 in Utrecht werden de hoofdelementen van dit rapport besproken met vertegenwoordigers van voedselbanken en sociale supermarkten, onder wie een groot aantal mensen met een kerkelijke betrokkenheid. Op basis daarvan werden wenselijke ontwikkelingen op een rij gezet en werd een aantal noodzakelijke stappen daarvoor geformuleerd. Het rapport biedt een aantal bruikbare aanbevelingen.
De bijeenkomst bood, naast wat stekelige discussie met mensen die actief zijn in voedsel-banken, ook mooie aanknopingspunten om samen te werken aan de verdere ontwikkeling van sociale supermarkten en vergelijkbare initiatieven bij veel voedselbanken.
Zowel voedselbanken als sociale supermarkten bleken het van groot belang te vinden om het aanbieden van voedsel te combineren met een begeleidingstraject gericht op het ver-sterken van de zelfredzaamheid van de klant. Voor de begeleiding wordt daarbij samengewerkt met allerlei professionele instanties. Voedselbanken en sociale supermarkten trekken bovendien regelmatig gezamenlijk op bij het vestigen van de aandacht op het wegnemen van de oorzaken van armoede. De schuldenproblematiek is daarin een belangrijke factor.
Veel plaatselijke kerken zijn betrokken bij voedselbanken en vergelijkbare voorzieningen. Diaconale betrokkenheid van kerken in de vorm van ondersteuning met vrijwilligers, beschikbaar stellen van ruimte, bieden van financiën, ondersteuning van lobby richting de overheid en communicatie naar het brede publiek is van het grootste belang.

Klik hier om het rapport te downloaden.
Klik hier om het verslag te lezen van de expertmeeting

Trackback van jouw site.

Laat een reactie achter