logo-knooppuntkerkenenarmoedespacer-100x5Knooppunt Kerken en Armoede

  • 7-slide
  • 4-slide
  • 8-slide
  • 1-slide
  • 3-sliide
  • 5-slide
  • 2-slide

Meubelhal ‘De Albatros’ Emmen

Bij De AlbatrosKlik hier om dit artikel te downloaden als pdf-document.

Sinds 2010 is er in Emmen heel gericht een begin gemaakt met een preventieve aanpak voor mensen met (dreigende) schulden. De kledingwinkel en de maaltijdvoorziening, onderdelen van het dienstencentrum van de Leger des Heils-kerk in Emmen, waren bij uitstek plaatsen voor ontmoeting waar uiteindelijk de ‘vindplaatsgerichte benadering’ ontstond.

Participatieproject

Het werd gaandeweg steeds duidelijker dat bij het aanbod van de soms gratis kleding en maaltijden aan klanten, het verhaal van deze mensen belangrijker werd. Voor de vrijwilligers ontstond de behoefte aan training gericht op signalering en waarneming. Deze werd vanuit de vindplaatsgerichte gedachte ontwikkeld en aangeboden. Steeds meer mensen die te maken hadden met schulden of de dreiging daarvan maakten gebruik van het dienstencentrum. Naast het verstrekken van kleding en het aanbod van een warme maaltijd groeide de vraag naar meubilair. De prijzen van de verschillende bestaande winkels voor tweedehands spullen waren voor de mensen die zich meldden te hoog.
Vanuit de samenwerking met woningcorporaties in verband met de zorg voor mensen met schulden, die soms vanwege huurachterstand uit hun huis werden gezet, ontstond uiteindelijk een nieuw project ‘De Albatros’. Er werd een hal gehuurd bij een verhuisbedrijf en de ‘Second Hand Hal’ was geboren, met een keur aan tweedehands artikelen. Steeds meer particulieren boden spullen aan.
Gaandeweg werd aan mensen uit de doelgroep vrijwilligerswerk aangeboden. Er bleken veel meer vrijwilligers mogelijkheden te hebben om op dit terrein mensen met een smalle beurs te helpen. Door middel van sponsoring werd er door het bedrijfsleven een kleine bestelauto beschikbaar gesteld. Meubilair werd opgehaald, opgeslagen en opgeknapt en weer beschikbaar gesteld aan mensen die over weinig geld beschikken. Drie dagdelen per week is de meubelhal geopend. Het levert ook werkplekken op: er werken momenteel 35 vrijwilligers in de hal. Een waar participatieproject!

Meubelbonnen

Door de samenwerking met de corporaties is het verschillende keren gelukt om een aangezegde woninguitzetting te voorkomen. Daar waar dat niet lukte, werd het overgebleven meubilair door vrijwilligers opgehaald en de woning schoon opgeleverd. Ook bij particulieren is de meubelhal steeds bekender. Regelmatig wordt een beroep gedaan om de verhuizing naar bijvoorbeeld een verpleeg-/verzorgingshuis te verzorgen. Het meubilair vindt gretige aftrek bij mensen die hier echt om verlegen zitten. Wel is van belang dat er een symbolisch bedrag voor wordt gevraagd om de eigenwaarde van mensen te behouden. Voor mensen die echt niets hebben wordt tijdens het spreekuur in het dienstencentrum een meubel-bon uitgeschreven, waarop vermeld staat welk artikel gratis kan worden opgehaald in de meubelhal ‘De Albatros’.
Eens per kwartaal vindt er ook een particuliere verkoop plaats. De aanvoer is dan zo groot, dat de hal van 400 m2 te klein is en dreigt ‘verstopt’ te raken. Daarnaast is het mogelijk om bij de verkoop aan particulieren ook wat budget te genereren om de voorziening open te houden.
Met de gemeente wordt gesproken om deze vorm van preventie uit te breiden en de samenwerking met ketenpartners te verbreden.

Meer weten?

Albatrosstraat 1
7821 AM in Emmen
0591- 616655
www.korpsemmen.nl/second-hand-markt

Dit artikel verscheen eerder in de bundel ‘Betrokkenheid troef’.
Klik hier om meer te lezen over deze publicatie.