logo-knooppuntkerkenenarmoedespacer-100x5Knooppunt Kerken en Armoede

  • 4-slide
  • 2-slide
  • 5-slide
  • 1-slide
  • 7-slide
  • 8-slide
  • 3-sliide

M25 in de Groningse Kanaalstreek

m25Klik hier om dit artikel te downloaden als pdf-document.

Binnen het bisdom Groningen-Leeuwarden wordt middels het project M25 (spreek uit emtwentyfive) aandacht besteed aan diaconie door jongeren. M25 is een verzamelnaam voor initiatieven in Nederlandse parochies waarin jongeren zich inzetten voor een ander. De bedoeling is om jonge mensen te laten ervaren wat het is om iets voor een ander te kunnen betekenen. De naam M25 is afgeleid van Mattheus 25. In dit hoofdstuk uit de bijbel geeft Jezus aan hoe wij met andere mensen moeten omgaan en elkaar kunnen helpen.

Jongeren oefenen zich in het doen van ‘goede werken’

Voor wie M25 is bedoeld?

M25 heeft een oecumenisch karakter is bedoeld voor alle jonge mensen van 12-18 jaar in de parochies van het bisdom. Gedacht kan worden aan jongeren die de afgelopen drie jaar zijn gevormd. Ook hun vrienden en vriendinnen van alle opleidingen en achtergronden zijn van harte welkom. Via M25 maken jongeren kennis met mensen op andere plaatsen in de samenleving, mensen die onder andere omstandigheden leven en met mensen in een andere levensfase. Jongeren worden zich meer bewust van hun eigen positie, (voor)oordelen en inzichten. Ze ontdekken hun eigen talenten en leren verantwoordelijkheid te nemen en te dragen. En ze ervaren hoe waardevol en leuk vrijwilligerswerk is. Kortom: jongeren oefenen zich in het doen van ‘goede werken’.

De activiteiten in de Groningse Kanaalstreek

In de inmiddels gefuseerde parochie van het Heilige Kruis in de Groningse ‘Kanaalstreek’, is eind 2012 met hulp van een consulent maatschappelijke activering een M25 groep ontstaan. Het betreft de dorpen Musselkanaal, Stadskanaal, Kopstukken, Ter Apel en Zandberg. Deze groep is gestart met acht jongeren van zestien tot achttien jaar uit de verschillende parochies. Dit waren voornamelijk jongeren die het jaar daarvoor mee waren geweest op een reis naar Taizé. Zij zijn cupcakes gaan bakken en brachten die vervolgens langs bij ouderen uit de parochie. De pastor had de ouderen hiervoor geselecteerd. De ouderen waren door de consulent van tevoren telefonisch geïnformeerd. De jongeren waren enthousiast.
Na de activiteit is in 2013 een nieuwe groep gevormd vanuit de jongeren die het sacrament van het vormsel ontvingen. De nieuwe groep van ongeveer tien jongeren is aan de slag gegaan bij de voedselbank. Ook deze jongeren waren enthousiast.
Enkele vrijwilligers, de pastor, een jongere die met de eerste M25 activiteit heeft meegedaan en de consulent, hebben vervolgens de handen ineen geslagen en gingen vanaf dat moment een M25 projectgroep vormen. Zij namen contact op met verschillende organisaties en organiseerden in de herfstvakantie 2014 drie M25 activiteiten: cupcakes bakken met ouderen in een verzorgingstehuis, helpen bij de voedselbank en een activiteit bij het AZC. Voordat de activiteiten plaatsvonden, werd er voor jongeren eerst een startbijeenkomst georganiseerd. Deze bijeenkomst vond plaats in de vormselgroep, maar ook andere jongeren waren uitgenodigd. Deze andere jongeren werden uitgenodigd via mail, via de mededelingen in de kerk, via het parochieblad en verder werden zij persoonlijk benaderd. In de startbijeenkomst werd onder meer het evangelie van Mattheus hoofdstuk 25 uitgelegd en met jongeren werd besproken wat de tekst opriep. De jongeren konden daarna kiezen uit de drie activiteiten. Verder werd met jongeren een M25 viering georganiseerd. In de viering zongen enkele jongeren in een M25 gelegenheidskoor en andere jongeren lazen de voorbeden. In deze viering stond wederom het Mattheus-evangelie centraal. Daarna gingen jongeren aan de slag en het aantal aanmeldingen was overweldigend: maar liefst 40 jongeren hadden zich aangemeld. De meeste activiteiten verliepen erg goed. Nadat de activiteiten hadden plaatsgevonden werd met jongeren geëvalueerd. Hieruit bleek dat het uitdelen van de pakketten bij de voedselbank het meeste indruk had gemaakt. Ondanks deze enthousiaste jongeren blijft M25 een kwetsbaar project. Interessant is ook dat de keuze voor activiteiten hier een rol in speelt: het plan om een bezoek te brengen aan een instelling met verstandelijk gehandicapten (meivakantie 2015) kwam pas na extra uitleg tot uitvoering, omdat de jongeren het eerst te eng vonden. De M25 projectgroep houdt nu nog steeds dezelfde structuur vast en organiseert twee keer per jaar een M25 week (herfstvakantie en meivakantie) met steeds vooraf startbijeenkomsten en vieringen. Na de activiteiten wordt met jongeren geëvalueerd.

Contactgegevens

Solidair Groningen-Drenthe
Krista Russchen
krista@solidairgroningendrenthe.nl
www.solidairgroningendrenthe.nl/projecten/132-project-m25-diaconie-door-jongeren
www.facebook.com/M25GroningenLeeuwarden
www.mtwentyfive.nl