logo-knooppuntkerkenenarmoedespacer-100x5Knooppunt Kerken en Armoede

  • 1-slide
  • 8-slide
  • 4-slide
  • 5-slide
  • 3-sliide
  • 7-slide
  • 2-slide

Kanskaart De Fryske Marren

Klik hier om dit artikel te downloaden als pdf-document.

In de gemeente De Fryske Marren werken verschillende organisaties van vrijwilligers samen in de Vereniging Steunpunt Uitkeringsgerechtigden, Gehandicapten en Minima (VerSUS). Kerken zijn daar ook bij betrokken via de Stichting Diaconale werkgroep solidair Skarsterlân en de Heilige Christoffel Parochie.
VerSUS ontwikkelt verschillende activiteiten, maar de kern wordt gevormd door het terugdringen van het zogeheten ‘niet-gebruik’. Het minimuminkomen is in de loop van de tijd enorm uitgeknepen. Om de gevolgen daarvan wat op te vangen is er een enorme lappendeken van landelijke en plaatselijke inkomensondersteunende regelingen ontstaan. Die ondersteuning is hard nodig wil je het hoofd boven water kunnen houden met een minimumuitkering. Maar heel veel mensen kennen de regelingen niet, lopen vast in de bureaucratie, weten geen raad met het invullen van formulieren en zien door de bomen het bos niet meer.

Meedoen en kansen benutten

De campagne ‘Meedoen en kansen benutten’ van VerSUS wil de onderbenutting van regelingen tegengaan. Mensen met lage inkomens moeten geen geld laten liggen.
Een belangrijk middel om mensen te helpen hun rechten te krijgen, is het spreekuur. Elke week is er een spreekuur waarop mensen hun verhaal kunnen vertellen. De spreekuurhouders zijn vrijwilligers die opgeleid en getraind zijn om hulp te bieden aan de mensen die inkomensondersteunende regelingen willen aanvragen. Bewoners die daar niet naartoe kunnen komen worden thuis bezocht. De hulp is gratis.

Kanskaart

De campagne wordt ondersteund met een ‘Kanskaart’. Die wordt huis-aan-huis verspreid. Daarop staat: “Hebt u een laag inkomen? Dan heeft u mogelijk recht op aanvullende voorzieningen, zoals….” Dan volgt een lijst van toeslagen, belastingteruggaven, heffingskortingen, regelingen voor kinderen, diaconale hulp, etc. Op de kaart wordt aangegeven waar men terecht kan voor hulp bij het aanvragen van aanvullingen.
De campagne is al jaren een succes. Heel veel mensen hebben ontdekt dat er met deze steun veel verbetering in hun situatie mogelijk is.

Meer weten?

VerSUS
Zijl 13, 8501 AZ Joure, 0513-416027
info@versusjoure.nl
www.versusjoure.nl/kanskaart

Dit artikel verscheen eerder in ‘Betrokkenheid troef’.
Klik hier om hier meer over te lezen.