logo-knooppuntkerkenenarmoedespacer-100x5Knooppunt Kerken en Armoede

  • 7-slide
  • 4-slide
  • 5-slide
  • 2-slide
  • 3-sliide
  • 8-slide
  • 1-slide

Jongeren maken kennis met de achterkant van Amsterdam

‘Exposure-weekend’ is indringende manier om kennis te maken met de rafelrand

exposure-weekend

Klik hier om dit artikel te downloaden als  pdf-document.

In het weekend van 6 en 7 februari 2016 heeft de groep ‘Wake up!!! together’, een jongerengroep uit de kop van Noord Holland, een ‘exposure-weekend’ doorgebracht in Amsterdam. Het doel van het weekend was om deze jongeren kennis te laten maken met de achterkant van Amsterdam en met inspirerende groepen mensen. die vanuit hun geloof er willen zijn voor de naast en de laatste der naaste. De kennismaking draaide om drie thema’s: prostitutie, drugs en vluchtelingen zonder documenten en status. Wie zijn die mensen die in die werelden leven en hoe overleven zij in Amsterdam? Ernst Meyknecht, regiomedewerker Dienst Caritas bisdom Haarlem-Amsterdam, doet verslag.

De kracht van opstaan

Hoe diep iemand kan zinken en dan toch de kracht kan vinden om er weer uit te komen, werd helder uit het verhaal van Sonja. Zij was drugsverslaafde en overleefde in de prostitutie. Wij begonnen het weekend op zaterdagochtend met een wandeling met haar door de Rosse Buurt van Amsterdam. In alle openheid deelde zij haar levensverhaal. Haar sterke momenten, maar ook haar haast onvermijdelijk afglijden in de verslaving. Haar breuk met haar dochter, het werven en bestelen van klanten, het manipuleren van de hulpverlening en het keerpunt waarop ze besloot haar leven weer op de rails te krijgen. Het kwam allemaal in alle openheid aan bod. Toch was het niet haar levensverhaal dat het meeste indruk maakte, maar haar openheid, spontaniteit, blijheid en kracht, die zij tijdens de wandeling uitstraalde. Gelukkig heeft zij haar leven nu op de rails in een goede richting en wil zij graag haar ervaringen en waarschuwingen delen met anderen. Dit doet zij als gids van de organisatie Amsterdam Underground, de organisatie die deze en soortgelijke wandelingen organiseert.

De zorg voor elkaar

In de middag waren wij te gast bij het drugspastoraat. Ook hier werd tijdens een wandeling een indruk gegeven van de Amsterdamse drugsscene. Eén van de verslaafden vertelde dat hij na een scheiding werkloos werd, aan de drank raakte en verder afgleed naar de drugs en zo dakloos werd. Het maakte helder hoe gemakkelijk mensen verslaafd kunnen raken. Maar ook hier was het meest boeiende om te horen hoe zij de kracht vonden om er weer uit te komen en hun leven weer op de rails te krijgen. Het leken wel bekeringsverhalen. Ook zij zetten hun ervaringen om in vrijwilligerswerk om zo de zorg voor elkaar te delen.

Samen delen

De avond én de nacht werd doorgebracht bij de oecumenische leefgemeenschap van Oudezijds 100, gelegen midden in de Rosse Buurt. Door het samenleven konden er dingen mogelijk worden die anders niet denkbaar zouden zijn. De opvang, een inloop, de Kruispost, een medische noodvoorziening, het geven van onderdak, de gebedsdiensten, het is allemaal mogelijk door het samen delen in gemeenschap. Het is een leefgemeenschap waar zo’n zeventig mensen bij betrokken zijn. Samen delen zij de maaltijd, het wonen, het bidden en de inzet voor anderen. Indrukwekkend om dit mee te maken.

Voor de laatste der naaste

De volgende dag waren wij te gast bij het Jeanette Noëlhuis in Amsterdam Zuid Oost. Niet alleen een opvanghuis voor mensen zonder geldige verblijfsdocumenten. Ook hier gaat het om leven in gemeenschap. Het huis bestaat uit een aantal aangeschakelde appartementen. Er is ruimte voor zo’n twintig mensen rondom een vaste leefgemeenschap van zo’n zes mensen. De leefgemeenschap is onderdeel van de internationale Catholic Workers Movement. Ook hier een indringend verhaal over hoe mensen overleven zonder een status en zonder de juiste documenten. En hoe inspirerend het is om met mensen in contact te komen die vanuit hun geloof zich met huid en haar inzetten voor de laatste der naaste.

Hoop voor de toekomst

Het weekend eindigde met een bezoek aan de Sant’Egidio gemeenschap in Amsterdam. Deze huist in de Mozes en Aaronkerk midden in Amsterdam. Er is met name aandacht voor dak- en thuisloze mensen. Ze organiseren Scholen van Vrede voor kinderen uit de armere buurten van Amsterdam. Een soort huiswerkklas met veel aandacht voor de kinderen zelf. En er is veel aandacht voor ouderen. Na de middagviering waren we uitgenodigd voor een maaltijd. Speciale gasten waren Syrische vluchtelingen. Hun persoonlijke verhalen waren aangrijpend. Een van hen begon te zingen. De groep beantwoordde dat met het uit volle borst meegezongen ‘’Aan de Amsterdamse grachten’. Het was een ontroerende afsluiting van een indringend weekend.
De Achterkant van Amsterdam is niet de mooiste kant van die stad. Het laat de soms uitzichtloze situatie zien waarin mensen verkeren. Tegelijkertijd geeft de inzet van velen ook hoop voor de toekomst. En dat is wat de jongeren meenamen van dit bijzonder ‘Exposure-project’.

Contact

www.amsterdamunderground.org
www.drugspastoraat.nl
www.oudezijds100.nl
www.noelhuis.nl
www.santegidio.nl/amsterdam