logo-knooppuntkerkenenarmoedespacer-100x5Knooppunt Kerken en Armoede

 • 5-slide
 • 1-slide
 • 2-slide
 • 8-slide
 • 4-slide
 • 7-slide
 • 3-sliide

Delen Achter De Duinen Den Haag

Klik hier om onderstaand artikel te downloaden als pdf-document.

delen-achter-de-duinenDelen Achter De Duinen (DADD) is in 2012 ontstaan. Het is een gezamenlijk armoedeplatform van bijna 50 grotere en kleinere organisaties in Den Haag. STEK (voor Stad en Kerk, protestants) is een actief deelnemer in dit geheel. Ook Stichting Mara, katholiek maatschappelijk activeringswerk, doet mee. Zij werken samen met tal van seculiere organisaties. In Delen achter de Duinen draagt ieder vanuit de eigen kennis, ervaringen en betrokkenheid bij aan voorstellen om tot een solidair en rechtvaardiger beleid en samenleving te komen.

Uitgangspunten van DADD

 • Armoede heeft te maken met onvoldoende middelen, uitsluiting, onzekerheid en schaamte. In de ergste vorm hindert die zelfs de menselijke ontwikkeling. Daarom zetten wij ons in voor het op de kaart zetten van armoede, het bestrijden van armoede en het creëren van gelijke kansen, zodat iedereen tot zijn recht kan komen.
 • Mensen die (langdurig) maatschappelijk uitgesloten zijn verdienen onze oprechte steun en waardering: los van afkomst, levensovertuiging en achtergrond. Omdat het bijdraagt aan respect en begrip dragen wij deze mentaliteit bewust uit.
 • De kracht van het netwerk is dat wij ons niet beperken tot de eigen groep of achterban, maar dat wij gezamenlijk werken om armoede op zowel de korte als de lange termijn structureel en fundamenteel te bestrijden. De doelgroep zelf heeft hier het meeste baat bij.
 • Wij willen dat de stemmen en verhalen van kwetsbare burgers worden gehoord door beleidsmakers. Daarom vormt naast technische, vooral ervaringskennis het fundament van onze beleidsaanbevelingen. Mensen die in armoede leven kunnen beter dan wie ook de impact van maatregelen op hun situatie verwoorden.
 • Als platform reageren wij op ontwikkelingen, soms kritisch, maar altijd constructief en oplossingsgericht. Wij vinden het belangrijk dat de overheid ondersteuning blijft bieden aan haar burgers. Wij stimuleren en ondersteunen individuen en gemeenschappen om middels eigen initiatief kwaliteitsvolle zelfvoorzieningen op te richten.

Werkgroep politiek

Delen Achter De Duinen heeft onder meer een mooi model ontwikkeld om de gemeente te voeden met signalen en suggesties op het gebied van armoede in Den Haag: het samenstellen van een ‘inspiratienota’ met beleidsvoorstellen en daarover debatteren met de gemeenteraad. Leden van DADD spreken regelmatig in bij de gemeenteraad en houden nauw contact met politieke partijen.

Wij willen dat de stemmen en verhalen van kwetsbare burgers worden gehoord door beleidsmakers.

Delen Achter De Duinen houdt zich bezig met signaleren, verzamelen en politiek vertalen van knelpunten in de samenleving die op een of andere manier te maken hebben met armoede. Het zijn signalen over waar het in de praktijk nog niet goed loopt, waar mensen dubbel getroffen worden doordat regelingen niet op elkaar aansluiten of waar nieuwe doelgroepen nog niet in beeld zijn. Het zijn ook suggesties voor verbetering omdat DADD graag met de politiek meedenkt en ervaring ter beschikking willen stellen. Het scala van onderwerpen is breed: onder meer de decentralisaties, kinderen/jongeren en armoede, dakloosheid, werkgelegenheid, de werkwijze van Sociale Zaken, informatievoorziening en procedures van gemeentelijke instanties.
Delen achter de duinen organiseert ook themabijeenkomsten voor de aangesloten organisaties om kennis te vergroten en de organisaties op de hoogte te houden van agendapunten op de politieke kalender die voor hen van belang zijn, zodat via inspraak en politieke lobby tijdig knelpunten aan de orde gesteld kunnen worden.

En verder…

Delen Achter De Duinen heeft ook nog een werkgroep onderzoek en werkt samen met de Haagse Hogeschool in het kader van afstudeertrajecten.

Contactgegevens

Algemeen: Henk Baars, hbaars@stekdenhaag.nl of Jeannine Molier, jeannine.molier@gmail.com
Henny van der Most, hennyvandermost@gmail.com
Sandra van Laar, vanlaarsandra1963@gmail.com
Yvonne Louise Bijering, tsoeroe@live.nl
Secretaris: Elly Burgering, elly@straatconsulaat.nl
Webmaster: Pieter Schultz, Pieter.schultz@gmail.com

Website: www.delenachterdeduinen.nl
Klik hier om de Inspiratienota 2016 te downloaden als pdf-document.