logo-knooppuntkerkenenarmoedespacer-100x5Knooppunt Kerken en Armoede

  • 3-sliide
  • 7-slide
  • 1-slide
  • 8-slide
  • 5-slide
  • 2-slide
  • 4-slide

De Toevlucht Utrecht

Klik hier om dit artikel te downloaden als pdf-document.

Sinds 20 december 2013 worden in Utrecht tientallen ongedocumenteerde mannen opgevangen op initiatief van verschillende kerken. Deze mannen stonden op straat en er werd voor hen geen bed, bad en brood geregeld. Het initiatief van Stichting ‘De Toevlucht’ heeft geleid tot veel samenwerking met vrijwilligers en maatschappelijke organisaties. Zij realiseren samen de opvang, vrijwillig en met steun van kerken en veel giften. Er is inmiddels ook goede samenwerking met de gemeente Utrecht die De Toevlucht financieel steunt. Er is zo een beweging tot stand gebracht die breed wordt gedragen door de samenleving.

Onder protest

De landelijke politiek wilde geen gehoor geven aan een uitspraak van het Comité voor Sociale Rechten van de Raad van Europa. In deze uitspraak staat dat de Nederlandse overheid verplicht is om uitgeprocedeerde asielzoekers onderdak, kleding en voedsel te bieden, zodat zij niet op straat moeten verblijven. De Toevlucht acteerde tot de zomer van 2014 onder protest. Maar na een demonstratie op het stadhuisplein heeft de gemeente Utrecht haar steun toegezegd. Daarmee werd de zorg voor de ongedocumenteerden een gezamenlijk zorg. De huisvesting werd eerst door de Protestantse Gemeente en later door het Leger des Heils gratis ter beschikking gesteld. De Toevlucht leverde vrijwilligers en de gemeente financierde de kosten. De gemeentelijke financiering betekende het einde van de protestfase van de nachtopvang. Ook voor 2016 heeft de gemeente financiering toegezegd.

Het commitment van de vrijwilligers is enorm

Veel vrijwilligers

De Utrechtse opvang draait met grote inzet van vrijwilligers. In de winter van 2013-2014 waren er meer dan 100 vrijwilligers bij betrokken. Daarna vond De Toevlucht onderdak bij het Leger des Heils en redden ze zich met 40 vrijwilligers. De helft van hen is er vanaf de start al bij betrokken: het commitment van de vrijwilligers is dus enorm. In De Toevlucht staan nu 24 bedden, en per nacht slapen daar zo’n 15-20 mensen in die opvang. In totaal heeft het initiatief intussen aan circa 150 mensen nachtopvang geboden. Veel van hen waren korte tijd in de opvang, anderen langere tijd en enkele zijn er sinds de start niet weggegaan.
De hulp die geboden wordt is sober: bed, bad (douche) en brood. Maar doordat wordt voorzien in de eerste levensbehoefte, zien de vrijwilligers dat de mannen ruimte hebben om na te denken over hun verdere toekomst. Dit maakt dat ze een nieuwe stap kunnen zetten. Het zorgt voor doorstroom. Inmiddels is er ook samenwerking met Vluchtelingenwerk, dat mannen begeleidt. Zeker 75% van de mannen stroomt door. Enkele gingen terug naar het land waar ze vandaan kwamen. Een deel kreeg alsnog een verblijfsvergunning en een deel ging naar een begeleide opvang.

Zinvol werk

De opvang van ongedocumenteerde mannen is zinvol, omdat ze sinds lange tijd binnen konden slapen en rust vonden om beter na te denken over hun toekomst. De eenvoudige begeleiding van de gasten geeft hen het gevoel dat ze niet vergeten worden. Ook de vrijwilligers hebben hun inzet als een verrijking ervaren. De Toevlucht werd een plek waar een wederkerige gelijkwaardige verstandhouding tussen de gasten en de vrijwilligers ontstond. Tegelijkertijd werd de kennis van ongedocumenteerden bij diverse mensen in de samenleving flink vergroot. Er was veel media-aandacht en het bestuur timmerde flink aan de weg met inleidingen, interviews en gesprekken met politieke partijen. Het bestuur van de gemeente Utrecht is nadrukkelijk bepaald bij de problematiek van de uitgeprocedeerde asielzoeker die niet is uitgezet.

Contactgegevens

Stichting De Toevlucht
Ageeth Weelink, 06-31693994
info@toevluchtutrecht.nl
www.toevluchtutrecht.nl