logo-knooppuntkerkenenarmoedespacer-100x5Knooppunt Kerken en Armoede

  • 3-sliide
  • 5-slide
  • 2-slide
  • 8-slide
  • 1-slide
  • 4-slide
  • 7-slide

De Sociale Kruidenier Amsterdam

sociale-kruidenierKlik hier om dit artikel te downloaden  als pdf-document.

In maart 2016 is de Sociale Kruidenier geopend aan de Nieuwe Herengracht in Amsterdam. Via een winkelformule en activiteiten wil de Sociale Kruidenier mensen in armoede een kans bieden om zelf hun bestaan weer op orde te krijgen, in aanvulling op de noodvoedselhulp van de Voedselbank. Het project gaat uit van een visie op armoede als een probleem dat alleen met een integrale aanpak en met medewerking van de persoon in armoede zélf aangepakt kan worden.

De Sociale Kruidenier is een concept dat in België, het land waar ook ons voedselbankmodel vandaan komt, is ontwikkeld. In Nederland bestaan er op een aantal plaatsen soortgelijke initiatieven, zoals in Helmond en Almere. Ook in Utrecht worden plannen uitgewerkt.
In Amsterdam is de Sociale Kruidenier een initiatief van de protestantse diaconie. De Sociale Kruidenier staat voor het aanbieden van voeding en basisproducten voor wie het financieel moeilijk heeft. Wie onvoldoende inkomen heeft om in zijn basisbehoeften te voorzien, is in onze maatschappij aangewezen op de Voedselbank. Daar krijgen ze noodhulp in de vorm van een wekelijks voedselpakket. De Sociale Kruidenier wil een essentiële aanvulling bieden op deze vorm van noodhulp: een buurtwinkel met basisproducten én activiteiten gericht op zelfredzaamheid.

Visie

Het project gaat uit van een visie op armoede als een probleem dat op het niveau van het individu én de samenleving moet opgelost worden. De pijlers van deze visie zijn:

  • respect voor de menselijke waardigheid, door mensen in armoede te behandelen als klanten, en hen kwaliteit en keuzevrijheid aan te bieden in de winkel;
  • emancipatie en sociale insluiting door hen in de winkel een ontmoetingsplaats en vrijwilligerswerk of arbeidsreïntegratiemogelijkheden aan te bieden;
  • bijdragen aan het armoedebestrijdingsbeleid door dit project als pilot in te zetten voor de ontwikkeling van een netwerk van winkels, bedrijven en door samenwerking met andere stakeholders en partners.

Hoe werkt het?

Klanten van de Voedselbank kunnen bij de Sociale Kruidenier kosteloos een pas met tegoed aanvragen. Met deze pas kunnen zij lang houdbare en non-food producten kopen in de winkel, waarbij zij zelf 30% bijdragen en het overige bedrag van het tegoed wordt afgetrokken. Iedere maand komt er opnieuw tegoed op de pas. In de Sociale Kruidenier is ook ruimte voor klanten om te blijven hangen voor een kop koffie en een praatje. Iedere woensdagmiddag is er een team van Grip op je Geld aanwezig, die een laagdrempelig financieel spreekuur verzorgen in de winkel. De Sociale Kruidenier wil klanten daarnaast stimuleren en motiveren hun leven weer op orde te krijgen door hen extra winkeltegoed aan te bieden in ruil voor het volgen van een cursus, training of het doen van vrijwilligerswerk.

Ontmoeting en flankerende activiteiten

De Sociale kruidenier wil niet alleen een goede aanvulling bieden voor noodhulp, ze wil eveneens een ontmoetingsplaats zijn in het kader van armoedebestrijding. Door financieel zwakkeren te motiveren om uit hun isolement te raken en flankerende activiteiten aan te bieden vervult de Sociale Kruidenier een maatschappelijke rol. Zo wil de Sociale Kruidenier, in het verlengde wat al gebeurt bij de diaconie, ook arbeidsreïntegratietrajecten aan gaan bieden in de vorm van dagbesteding, vrijwilligerswerk, werkervaringsprojecten en initiatieven in het kader van de armoedebestrijding, die een meer volledige sociale integratie op termijn mogelijk maken. Voor deze flankerende activiteiten wordt samengewerkt met onder andere Centram, MEE, de Regenboog Groep en Cordaan Werkleerschool.

De doelgroep reageert zeer enthousiast op het initiatief, getuige één van de kruideniersklanten in het RD op 31 maart jl.: “Vorige week zat ik echt in de penarie. Ik ben nogal een zenuwelijer, weet je. De voedselbank heeft me door een paar moeilijke weken geholpen. En dit – hij wijst naar de Sociale Kruidenier – is echt een toetje, een kers op de taart. Het is meer dan geweldig.”

prachtgracht

Contactgegevens

Nieuwe Herengracht 18
1018 DP Amsterdam
info@socialekruidenier.nl
www.socialekruidenier.nl
www.facebook.com/socialekruidenier