logo-knooppuntkerkenenarmoedespacer-100x5Knooppunt Kerken en Armoede

 • 2-slide
 • 1-slide
 • 4-slide
 • 5-slide
 • 3-sliide
 • 7-slide
 • 8-slide

De Kinderwinkel Den Haag

de-kinderwinkelKlik hier om dit artikel te downloaden als pdf-document.

In de Haagse wijk Moerwijk – een van de wijken in Den Haag waar kinderen het in het algemeen niet gemakkelijk hebben – werd in 1995 vanuit kerkelijk initiatief de Kinderwinkel opgericht. In 2015 vierde de Kinderwinkel in de Van Baerlestraat zijn twintigjarig bestaan. In die jaren heeft het project zich ontwikkeld tot een onmisbare plek in de wijk, waar kinderen zich thuis kunnen voelen, samen kunnen spelen, sporten, knutselen en zich veilig kunnen voelen.

Elk kind is waardevol

Missionair diaconaal buurthuis De Kinderwinkel is er voor kinderen en tieners in de leeftijd van 2 tot en met 16 jaar in Moerwijk. Het uitgangspunt is de Bijbelse boodschap dat elk mens waardevol is. Vertaald naar de praktijk van de Kinderwinkel leidt dit tot de volgende principes:

 • Elk kind is uniek en heeft recht op een plaats om te spelen en te ontdekken dat het er zijn mag.
 • Elk kind, ongeacht afkomst, cultuur of geloof, is welkom en wordt gerespecteerd.
 • Elk kind moet weten dat het liefde mag ontvangen en geven.
 • Elk kind heeft kwaliteiten en verdient het geholpen te worden de eigen kracht en mogelijkheden te ontdekken.

Voor veel kinderen is Moerwijk-Zuid een moeilijke wijk om in op te groeien. Er is veel sociale en financiële problematiek, huiselijk geweld en drugsgerelateerde criminaliteit. Moerwijk behoort tot de armste wijken van het land en tot de wijken waar kinderen het het moeilijkst hebben. Met grote inzet van veel vrijwilligers is het mogelijk om de kinderen de aandacht te geven die ze nodig hebben. Daarnaast laat hun vrijwillige inzet zien dat er mensen zijn die iets over hebben voor de kinderen in Moerwijk.
Veilige thuisplek
De Kinderwinkel wil dagelijks een veilige thuisplek zijn voor kinderen en tieners in Moerwijk. Er werken twee beroepskrachten en circa 40 vrijwilligers uit de wijk met elkaar samen. Er worden tal van activiteiten ontwikkeld: kinderinloop, tienerinloop, ouder-kindochtenden, het bekende tienerrestaurant op donderdagavond, huiswerkbegeleiding, muziekprojecten, BijbelClub, uitstapjes in de schoolvakanties, een zomervakantieweek e.d. Aan het werk van de Kinderwinkel is ook een project verbonden op de nabijgelegen P. Oosterleeschool, ‘De Bank’: individuele begeleiding van kinderen die in een moeilijke situatie verkeren of gewoon eens vertrouwelijk willen praten.
In 2014 vonden 120 kinderen en tieners wekelijks hun weg naar de Kinderwinkel voor de verschillende activiteiten. Zo’n 35 kinderen gingen mee op zomerkamp.

De Kinderwinkel is een gezamenlijk project van de wijkgemeente Marcuskerk van de Protestantse Gemeente van Den Haag (PGG) en Stek – stichting voor stad en kerk in Den Haag. Het werk wordt financieel gedragen door de Protestantse Diaconie van Den Haag, de gemeente Den Haag en verschillende fondsen.

Vrijwilliger Rik Pronk: “Ik zie het werk van de Kinderwinkel soms wel eens als druppeltjes-werk. Er is zoveel aan de hand in deze wijk. Maar het is wel een unieke plek waar buurt, school en kerk met elkaar worden verbonden.”

Contactgegevens

De Kinderwinkel
Van Baerlestraat 113-115
2533 LK Den Haag
070-3881758
info@stekdenhaag.nl
www.stekdenhaag.nl

Dit artikel verscheen eerder in de publicatie ‘Betrokkenheid troef’.
Klik hier om meer te lezen over deze bundel.