logo-knooppuntkerkenenarmoedespacer-100x5Knooppunt Kerken en Armoede

  • 2-slide
  • 7-slide
  • 4-slide
  • 3-sliide
  • 5-slide
  • 1-slide
  • 8-slide

Werkzoekenden bijstaan, hoe doe je dat als kerk?

Netwerkdag Encour, zaterdag 23 april

encour-netwerkdagOp zaterdag 23 april organiseert Encour in scholengemeenschap Guido de Bres in Amersfoort een landelijke netwerkdag voor kerken en diaconieën met het thema: ‘Werkzoekenden bijstaan, hoe doe je dat als kerk?’

Tijdens deze dag willen we met elkaar nadenken over hoe we als kerk naaste kunnen zijn voor werkzoekenden. Bijvoorbeeld over het proces dat je doormaakt als werkzoekende, initiatieven die kerkelijke gemeenten zijn gestart voor werkzoekenden en er is ruimte om met elkaar in gesprek te gaan over dit onderwerp. Bij langdurige werkloosheid loop je niet alleen tegen praktische, maar ook tegen mentale en geestelijke vragen aan. Voor kerken ligt hier een kans om werkzoekenden te ondersteunen.

Toegang 10 euro. Iedereen welkom.

Klik hier voor meer informatie, programma en aanmelden.

Aantal daklozen in zes jaar met driekwart toegenomen

CBS, 3 maart 2016

Het aantal daklozen is in zes jaar met driekwart toegenomen. In Nederland kwamen er tussen 2009 en 2015 iets meer dan 13 duizend daklozen bij. Dit is een toename van 74 procent. Het aantal daklozen met een niet-westerse herkomst is in diezelfde periode verdubbeld. De toename van het aantal autochtone daklozen was iets minder groot.

Klik hier om meer te lezen.

Een lang tekort

Langdurige armoede in Nederland

Door de economische recessie van de afgelopen jaren is de armoede in Nederland flink toegenomen. Ook zijn er aanwijzingen dat er steeds meer mensen zijn die ten minste drie jaar van een inkomen onder de armoedegrens moeten leven. In een onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) dat verscheen op 1 maart 2016 richten de onderzoekers zich op die langdurig arme groep.
Aan de orde komen vragen als: om hoeveel mensen gaat het? Is hun aantal inderdaad gestegen en zo ja, gaat het dan om een structurele of slechts tijdelijke stijging als gevolg van de crisis? Bij welke categorieën in de bevolking concentreert de langdurige armoede zich? Zijn dat de klassieke risicogroepen voor armoede, zoals uitkeringsontvangers, of komt het ook voor bij groepen waar je het niet zou verwachten?

Klik hier om meer te lezen.