logo-knooppuntkerkenenarmoedespacer-100x5Knooppunt Kerken en Armoede

  • 5-slide
  • 7-slide
  • 8-slide
  • 1-slide
  • 2-slide
  • 4-slide
  • 3-sliide

Biddag 2018 – Materiaal voor viering en gesprek

14 maart

Op woensdag 14 maart of de zondag erop volgend is het biddag voor gewas en arbeid. Met het oog hierop heeft Kerk in Actie in samenwerking met de Raad van Kerken materiaal voor viering en gesprek gemaakt. Het materiaal verschijnt als het themakatern ‘Flexibilisering van werk’.

Voorkant brochure flexibiliseringGeslaagde zzp’ers (zelfstandigen zonder personeel) spreken dan wel over ‘vrijheid’ maar velen kunnen het ook ervaren als ‘vogelvrijheid’. Bij beperkte en onzekere inkomsten en weinig tot geen mogelijkheden om een arbeidsongeschiktheidsverzekering of om voor een pensioen te sparen, kan het een bron van zorgen zijn. Voor flexwerkers die hoog opgeleid en gewild zijn op de arbeidsmarkt is het werken met tijdelijke contracten veelal geen probleem. Lastiger is het voor lager opgeleiden en in sectoren waar sprake is van veel concurrentie.

Werk en economie zijn onderwerpen die in iedere kerkdienst aan de orde kunnen komen als zaken die ons leven in belangrijke mate bepalen. Op een moment in het kerkelijk jaar als Biddag kunnen ze in het bijzonder naar voren springen als raakpunten van geloof en dagelijks leven. Een actueel onderwerp daarbij dat velen bezig houdt is de genoemde flexibilisering. Op biddag staat Prediker 3 op het rooster. Hoe klinken daaruit bekende woorden als ‘voor alles wat gebeurt is er een uur’ in relatie tot de huidige flexibilisering? Hoe dan ook, het is een belangrijke thematiek om eens bij stil te staan.

Het materiaal is voor € 4,00 (inclusief portokosten) fysiek te bestellen via rvk@raadvankerken.nl
Klik hier om het te downloaden als pdf-document.

Klik hier voor gespreksmateriaal en liturgisch materiaal bij ‘Flexibilisering van werk’

Trackback van jouw site.

Laat een reactie achter