logo-knooppuntkerkenenarmoedespacer-100x5Knooppunt Kerken en Armoede

  • 2-slide
  • 3-sliide
  • 7-slide
  • 8-slide
  • 4-slide
  • 1-slide
  • 5-slide

Baanloos… en dan?

Klik hier om dit artikel te downloaden als pdf-document.

Al een jaar of vier organiseert De Windwijzer, het diaconaal-missionaire centrum van de Protestantse Gemeente Vlaardingen, een maandelijkse netwerkbijeenkomst voor baanlozen. In april 2013 organiseerden we een informatie- en uitwisselingsbijeenkomst voor mensen zonder (betaald werk) en daar was zoveel belangstelling voor dat we besloten vanaf september 2013 een maandelijkse bijeenkomst voor baanlozen te gaan organiseren. Uit hun verhalen bleek dat men aan de ene kant weinig ondersteuning ervoer van de sociale dienst en het UWV bij het vinden van een baan en dat men aan de andere kant het verplicht schrijven van sollicitatiebrieven als een zinloze bezigheid zag. Door gemeenteambtenaren en het personeel van het UWV voelde men zich bovendien vaak met wantrouwen bejegend.

Netwerk van lotgenoten

De coördinator diaconaal werk van De Windwijzer nam, samen met drie vrijwilligers, de voorbereiding van de bijeenkomsten ter hand. Per keer werd er voor een andere invulling gekozen. In ieder geval was er elke keer ook tijd voor onderlinge uitwisseling. Belangrijk doel van ‘Baanloos …en dan?’ is, naast het aanbieden van middelen en mogelijkheden om weer aan het werk te komen, ook het bieden van een netwerk van lotgenoten, waarin men elkaar tips kan geven, met elkaar mee kan denken en elkaar kan bemoedigen.

Er zijn in de loop van die vier jaar veel verschillende workshops en voorlichting gepasseerd: sollicitatietraining, CV- analyse, dress-for-succes, voorlichting over het opzetten van een eigen bedrijf en over vrijwilligerswerk, over het gebruik van social media bij het solliciteren, over het maken van een sollicitatiefilmpje, een talententest, individuele coaching, bedrijfsbezoek. Daarnaast ook workshops, die de deelnemers via een heel andere invalshoek veel meegaven, zoals bijvoorbeeld een workshop clownerie, theaterworkshop, een workshop ademtechniek en zang, collages maken, een natuurwandeling waarbij de deelnemers twee aan twee met behulp van een aantal vragen elkaar coachten. Eenmaal organiseerden we een lunch met gemeenteraadsleden om hen kennis te laten maken met waar (langdurig) werklozen allemaal tegenaan lopen. Kortgeleden hield  iemand van de gemeente een verhaal over de economische ontwikkelingen in de metropoolregio Rotterdam-Den Haag. Door vergroening van de economie verdwijnen hier banen maar er komen ook nieuwe banen bij. Van dit verhaal werd door een tekenaar een beeldverslag gemaakt. Een volgende keer wordt er door een tweetal coaches onder de titel ‘Never give up!’ een workshop gegeven waarin er met name gekeken wordt wat dat macro-economische verhaal voor de deelnemers individueel aan kansen en bedreigingen inhoudt.

Het aardige is dat we ook steeds meer gebruik maken van de kwaliteiten die er bij de deelnemers zelf zitten.

Het mes snijdt aan twee kanten

De bijeenkomsten worden door tussen de 10 en 25 deelnemers bezocht. Als men wil, wordt men op een mailinglist gezet en voor elke volgende bijeenkomst uitgenodigd. Deelname aan de netwerkbijeenkomsten is gratis. De professionals die hun medewerking verlenen, doen dit over het algemeen niet gratis maar wel voor een zeer schappelijk tarief. Een paar keer hebben we fondsen aangeschreven om de kosten van dit project te dekken. Het aardige is dat we ook steeds meer gebruik maken van de kwaliteiten die er bij de deelnemers zelf zitten. Al een paar keer hebben deelnemers met ondersteuning van de werkgroep een workshop verzorgd. (bijvoorbeeld over helder taalgebruik). Het mes snijdt dan aan twee kanten. Voor degene die de workshop geeft is het een opsteker dat hij weer eens wat voor anderen kan betekenen en die anderen steken er veel van op.

Zeer waardevol zijn de ‘programmaloze’ bijeenkomsten waarop alle deelnemers individueel aan bod kunnen komen. Soms doen we dat in de vorm van een speed date, andere keren heel simpel door een tafelgesprek. Hoe staat iedereen ervoor?,  Waar is hij/zij mee bezig (solliciteren, studie, waar kan hij/zij advies steun bij gebruiken?) Daar komen vaak hele mooie dingen uit. Er wordt meestal goed met elkaar meegedacht, men doet elkaar waardevolle suggesties en geeft vacatures aan elkaar door.

Als een deelnemer een baan vindt en zich afmeldt voor de bijeenkomsten, dan geven we dit altijd ter bemoediging aan de andere deelnemers door. De deelnemers die zich afmelden (maar ook de anderen) laten bijna altijd weten dat ze blij zijn (geweest) met die maandelijkse bijeenkomsten. Ze hebben er veel van opgestoken en het hielp/helpt om de moed er in te houden. De deelnemers kunnen overigens bij het UWV en bij de gemeente het bezoeken van deze netwerkbijeenkomsten aanmelden als activiteit waarmee ze voldoen aan de inspanningsverplichting om weer aan het werk te komen.

Contactgegevens

De Windwijzer
Rob van Herwaarden, coördinator diaconaal werk
Schiedamseweg 95
3134 BD Vlaardingen
010-4347887
info@dewindwijzer.nl
rvanherwaarden@dewindwijzer.nl

Foto en tekst door Rob van Herwaarden, tekening Frank van Rongen