logo-knooppuntkerkenenarmoedespacer-100x5Knooppunt Kerken en Armoede

  • 7-slide
  • 2-slide
  • 4-slide
  • 5-slide
  • 1-slide
  • 8-slide
  • 3-sliide

Armoede, sociale uitsluiting en mensenrechten

spaarvarkenHet College voor de Rechten van de Mens rapporteert jaarlijks over de mensenrechten in Nederland. Dit jaar staan armoede en sociale uitsluiting centraal. Er is een belevingsonderzoek naar armoede uitgevoerd. De uitkomsten van dat onderzoek zijn voor mensen die bekend zijn met armoedeproblemen, niet verwonderlijk. Er wordt aangetoond dat armoede leidt tot (het gevoel van) uitsluiting. Wie in armoede leeft onderneemt minder activiteiten, heeft vaker het idee dat hen niets gevraagd wordt en er is veel schaamte. Het gevoel van waardigheid wordt aangetast.
De rapportage laat zien dat armoede verschillende mensenrechten onder druk zet (zoals het recht op gezondheid, onderwijs, arbeid en huisvesting. En omgekeerd: als mensenrechten onvoldoende worden gegarandeerd, is er een risico in armoede te komen of te blijven.
Het College doet ook aanbevelingen aan de overheid. Zo, roepen ze de overheid op om  een nationaal programma voor de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting te ontwikkelen en daarbij samen te werken met gemeenten, belangenorganisaties en mensen in armoede.

Klik hier om verder te lezen over het rapport en het belevingsonderzoek.
Klik hier om de samenvatting van het onderzoek direct te downloaden.
Klik hier om het belevingsonderzoek direct te downloaden.

Trackback van jouw site.

Laat een reactie achter