logo-knooppuntkerkenenarmoedespacer-100x5Knooppunt Kerken en Armoede

  • 7-slide
  • 8-slide
  • 2-slide
  • 4-slide
  • 1-slide
  • 3-sliide
  • 5-slide

Actie Kinderwens parochie Voerendaal/Kunrade

Elk kind telt mee …

Klik hier om dit artikel te downloaden als pdf-document.

Foto: Peter Lambrichs

Het idee voor de Actie Kinderwens ontstond toen Marijcke Beckers op een symposium over kinderen in armoede Marc Dullaert, de voormalige kinderombudsman, hoorde spreken over hoe traumatiserend het voor kinderen is om op te groeien in armoede. Weer thuis realiseerde ze zich dat het niet genoeg was om alleen over armoede onder kinderen te spreken, maar dat er ook iets mee gedaan moest worden. Vanuit de parochie Voerendaal/Kunrade worden samen met de Vincentiusvereniging het hele jaar door 65 gezinnen ondersteund die in armoede moeten leven. Van daaruit ontstond het idee om een speciale vakantiedag te organiseren voor de kinderen uit deze gezinnen.

Marijcke Beckers vertelt. “We zijn met een aantal moeders gaan brainstormen over activiteiten die kinderen in de basisschoolleeftijd graag doen. De gemeente heeft geholpen met het maken van een flyer, waarop de kinderen hun voorkeur konden aangeven. Er stonden activiteiten in als speeltuin/dierenparkbezoek, treinreis, deelname kindervakantieweek of kamp, maar ook een proefles en/of lidmaatschap van een (sport)vereniging. De kinderen konden ook hun eigen wens, iets wat ze graag zouden willen doen, opschrijven. De flyer was erop gericht de kinderen echt de kans te geven zelf iets te kiezen wat zij graag zouden doen, iets waar ze normaal nauwelijks de kans voor krijgen.” Uit de reacties van de kinderen bleek dat ze heel graag samen iets met papa en mama en eventuele andere gezinsleden wilden doen, juist omdat dit vanwege de situatie thuis nauwelijks voorkomt. “Het mogen kiezen was een geweldige ervaring voor deze kinderen, en dat hebben ze dan ook heel bewust gedaan. Zo was er een jongetje dat koos voor het Gaiapark, omdat hij wist dat zijn vader daar zo graag eens naartoe zou gaan. En dat terwijl hij zelf eigenlijk het liefste naar de Efteling had gewild.”

Niemand vergeten

Door het werk in de parochie en via de Vincentiusvereniging was er al contact met gezinnen die in de bijstand zitten of als vluchteling in Nederland zijn gekomen. “Ook dit contact was essentieel om deze Actie Kinderwens te laten slagen. Door het jarenlange samenwerken van de parochie met de gemeente is er een goed contact met de gemeentelijke Sociale Dienst en met Maatschappelijk Werk. Ook zij hebben gekeken of er nog gezinnen waren die we vergeten waren, om er zeker van te zijn dat niemand werd overgeslagen.” Ondanks het regelmatige contact was het voor gezinnen toch vaak moeilijk om hun wensen op te schrijven. “Ze vroegen zich bijvoorbeeld af wie er op hun kinderen zou letten in de Efteling en of hun kind geen heimwee zou krijgen op kamp. Ook was er sprake van schroom en soms schaamte om zich aan te melden. We hebben steeds gezocht naar een oplossing en afgewogen of we bij een gezin doortastend of juist terughoudend moesten zijn.

‘Zo was er een jongetje dat koos voor het Gaiapark, omdat hij wist dat zijn vader daar zo graag eens naartoe zou gaan. En dat terwijl hij zelf eigenlijk het liefste naar de Efteling had gewild.’

Uiteindelijk is het gelukt om in totaal 68 kinderen en 32 ouders een onvergetelijke vakantiedag te bezorgen in de Efteling, de Valkenier, het Steinerbos, Gaiapark, Trampolinepark of een mooie week op vakantiekamp. Sommige gezinnen kwamen elkaar tegen in de speeltuin of het attractiepark, en trokken de hele dag met elkaar op. We hopen dat dit het begin is van meer contact in de toekomst, zodat het isolement waar deze gezinnen vaak in leven verder doorbroken wordt.”

Niet alleen de parochie heeft deze vakantiedagen gesponsord, ook de gemeente heeft bijgedragen in de kosten, de flyer laten drukken en waar nodig busvervoer geregeld. Ook de communicantjes van de parochie hebben in de Dankmis ruim 800 euro voor de Actie Kinderwens aangeboden. De lokale supermarkt heeft de lunchpakketten gesponsord. Ook de parken die bezocht werden gaven vaak iets extra’s voor de kinderen.

Vereniging

Foto: Peter Lambrichs

De kinderen konden ook kiezen voor lidmaatschap van een vereniging. Marijcke Beckers: “voor veel kinderen was er vaak een hogere drempel om dit te gaan doen, maar in een aantal gevallen is het toch gelukt. Zo was er een meisje dat graag bij het koor Tutta Musica wilde zingen, maar dat ook wel een beetje eng vond. Toen is er geregeld dat ze samen met haar zusje kon gaan, waarbij de parochie en het koor samenwerkten om het lidmaatschap te sponsoren. Het grote pluspunt van een lidmaatschap van een vereniging is dat de kinderen het hele jaar door uit hun moeilijke situatie en isolement kunnen komen en ‘gewoon’ mee kunnen doen met hun leeftijdsgenootjes.” Meedoen was het allerbelangrijkste van deze actie: kinderen de kans geven om een keer niet aan de kant te staan en echt hun wens te zien uitkomen. Opvallend is dat de kinderen daarbij niet kiezen voor het duurste of het meest luxe, maar voor wat ze echt graag willen doen, ongeacht de waarde. “Het mooie is dat de kinderen op school ook iets te vertellen hadden na de vakantie: ze waren ergens geweest en hadden dingen meegemaakt. Ze hoorden erbij.”

‘Sommige gezinnen kwamen elkaar tegen in de speeltuin of het attractiepark, en trokken de hele dag met elkaar op. We hopen dat dit het begin is van meer contact in de toekomst, zodat het isolement waar deze gezinnen vaak in leven verder doorbroken wordt.’

Actie van de kerk

“Opvallend is ook dat het voor zowel de ontvangers als gevers positief is dat het een actie ‘van de kerk’ is,” vertelt Marijcke, “hoewel slechts een minderheid ook daadwerkelijk kerkbetrokken is.
Het is een mooie kans om te laten zien wat ‘de kerk’ doet en anderen aan te moedigen mee te doen. Daar zit geen bijbedoeling achter. De gezinnen die geholpen worden, voelen zich niet verplicht om naar de kerk te komen en dat is ook niet wat we met deze actie voor ogen hebben.”

Dat er in de lokale gemeenschap een grote bereidheid is om te helpen bij diaconale projecten van de parochie blijkt uit giften van particulieren en sponsoring door winkeliers, die vaak kosteloos spullen aanbieden. Het hele jaar door wordt er door de parochie (kinder)kleding ingezameld en in oktober ook speelgoed, waardoor 120 kinderen toch Sinterklaas kunnen vieren. Met Kerstmis ontvangen de 65 gezinnen een kerstpakket en met Pasen paaseieren. De lokale Kinderopvang/ BSO van Humanitas en Vereniging ZijActief boden dit jaar de opbrengst van hun kerstactie aan voor diaconale projecten. “Doordat deze acties regelmatig door de parochie worden gehouden beseffen de mensen in het dorp steeds meer dat er nood is en bieden ze spontaan spullen aan, doen giften, sparen zegeltjes voor voedselpakketten en vragen of iemand nog iets met oude spullen kan doen, voordat ze die op Marktplaats zetten. Ook mensen die zelf hulp hebben ontvangen doen graag iets terug omdat ze zo blij zijn of waren met de hulp die ze kregen. Steeds weer blijkt dat iedereen wil helpen en er een grote behulpzaamheid is. Vaak wordt er veel meer gegeven dan gevraagd, waardoor kinderen volop mee kunnen doen!”

Contactmomenten

Deze acties en uitdeelmomenten zijn ideale gelegenheden om contact te hebben met de gezinnen en te vragen hoe het gaat en wat ze misschien nog nodig hebben. Marijcke: “Door deze persoonlijke aandacht durven mensen ook aan te geven wat er nodig is en contact op te nemen op momenten dat het niet goed gaat. Hierbij wordt niet geoordeeld of veroordeeld, maar gewoon geholpen waar mogelijk. Niemand vindt het fijn geholpen te moeten worden, dus proberen we dat in alle eenvoud en stilte te doen. De mensen die hulp ontvangen voelen zich gezien. ‘U denkt tenminste nog aan ons en weet dat we er zijn’ is wat we vaak horen. De drempel om hulp te vragen is hoog, maar als mensen die eenmaal over zijn, zijn ze blij dat ze de stap gezet hebben.”

Er is inmiddels ook al nagedacht over een vervolg op de Actie Kinderwens: de gezinnen de mogelijkheid geven om de komende zomer met het hele gezin ijs te gaan eten in een ijssalon met een mooie grote tuin. Ook dat is iets wat deze gezinnen vaak niet kunnen doen, een echt extraatje. Daarnaast wordt er gewerkt aan een project om kinderen van statushouders of bijstandsgezinnen hun zwemdiploma te laten halen, zodat ze ook op dat gebied volop mee kunnen doen met hun leeftijdsgenoten.

Contact

marijckebeckers@kpnmail.nl

Dit artikel is overgenomen uit ‘De kracht van verbondenheid’, een bundel met 21 diaconale initiatieven van de dr. Poelsprijs 2017.
Klik hier om de bundel te downloaden.