logo-knooppuntkerkenenarmoedespacer-100x5Knooppunt Kerken en Armoede

 • 3-sliide
 • 4-slide
 • 2-slide
 • 5-slide
 • 7-slide
 • 8-slide
 • 1-slide

Knooppunt Kerken en Armoede

Het Knooppunt Kerken en Armoede verbindt en versterkt de landelijke en lokale oecumenische inzet van kerken en diaconale organisaties bij het bestrijden van armoede in Nederland en maakt deze zichtbaar. Deze inzet staat in een diaconale traditie van barmhartige ondersteuning aan mensen in armoede en het samen met hen opkomen voor hun rechten zodat ze volwaardig deel zijn van en hun bijdrage kunnen leveren aan onze samenleving. Het Evangelie is hierbij een bron van handelen en motiveert het streven naar een solidaire en rechtvaardige samenleving waarin ieder mens meetelt.

Doelen

 • het bieden van inspiratie, motivatie en enthousiasme in de kerkelijke anti-armoedebeweging;
 • het in kaart brengen van lokale en landelijke diaconale inzet tegen armoede;
 • het opbouwen van een netwerk waarin inspirerende praktijken gedeeld worden;
 • het verbinden van kerken en diaconale organisaties zodat gezamenlijk, in bredere (gelegenheid)allianties, armoede tegen wordt gegaan in onze samenleving.
 • het voorzien van informatie aan de achterban over armoede in Nederland en kerkelijke en seculiere activiteiten tegen armoede in Nederland;
 • het vergroten van de kwaliteit en relevantie van de diaconale inzet.

Het Knooppunt is een projectalliantie met de volgende deelnemers

Financieel dragen ook bij:

Cordaid Programma Nederland
Sobriëtas – Katholieke matigheidsbeweging
Gezamenlijke religieuzen in Nederland via KNRProjecten in Nederland (PIN)

Verder lezen

Klik hier om een langer artikel over het Knooppunt te lezen.